Lassers kiezen voor veilige lasspray

0

Hagoort Groep meldt een toenemende vraag naar zijn veilige anti-lasspat product LB 100 Vloeibaar. Dit is een product uit het Jokisch metaalbewerkingsvloeistoffenprogramma. Zowel de vraag naar de vloeistof in jerrycan als naar de 2-kamer spuitbussen is fors gestegen. Volgens Hagoort is de reden hiervoor dat de werkgevers zich steeds meer bewust worden dat effectiviteit samen kan gaan met gezondheid, veiligheid en milieu.

In tegenstelling tot veel andere anti-lasspat producten is het werken met de siliconenvrije LB 100 anti-lasspat vloeistoffen veilig, gezondheidsvriendelijk en milieuvriendelijk. Ze maken het lasproces makkelijker, schoner en goedkoper.

Vooral speciale 2-kamer spuitbus is populair doordat de gebruiker zich steeds meer bewust wordt van de gevaren van di-chloormethaan en butaan propaan als drijfgas. Volgens de gezondheids- en veiligheidsregels zijn de gevaren van deze producten op de bus vermeld: schadelijk bij inademen, inslikken en huidcontact (onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten) en licht-ontvlambaar (bij het lassen!). Volgens Hagoort nemen steeds meer werkgevers hun verantwoordelijkheid en ondernemen actie om zichzelf en hun personeel te beschermen. Geen enkel serieus bedrijf wil het risico lopen om haar personeel bloot te stellen aan dergelijke gevaren. Behalve dat het bewezen is dat di-chloormethaan schade veroorzaakt aan het bloed, het zenuwstelsel en de lever kan di-chloormethaan bij langdurig gebruik ook kanker veroorzaken.

De LB 100 producten zijn verkrijgbaar als vloeistof in jerrycans, handvernevelaars en in 2-kamer spraybussen met perslucht als drukmedium voor het uitdrijven van het product. De 2-kamer spraybussen gaan aanmerkelijk langer mee dan normale aerosols, zijn milieuvriendelijker en hebben een perfect spraybeeld voor een optimale verdeling van de vloeistof op het product. Bovendien is de bus in alle standen volledig te ledigen en is de lege bus geen chemisch afval. LB 100 is in te zetten bij de zwaarste lasbewerkingen. Het voorkomt lasspat inbranding en maakt een eenvoudige verwijdering van lasslakken mogelijk. Bezoek Hagoort Groep op TIV voor een gratis sample.

Hagoort Groep, TIV Hardenberg
Stand 541