Master Class Seco biedt inzichten voor verbeteren verspaningsproces

0
12

Seco Tools Benelux organiseert voor de eerste keer in de Benelux de inspirerende Master Class ‘Applied metal cutting Physics’. Deze richt zich op productie- en engineeringverantwoordelijken die een beter inzicht willen krijgen in en controle over de sleutelindicatoren, zowel technologisch als bedrijfseconomisch, van hun verspanende productieprocessen. Belangrijke sleutelindicatoren zijn onder andere de betrouwbaarheid van het proces, kosten- en productiviteitsbewaking en de kwaliteit van het afgeleverde werk.

De link tussen technologie en bedrijfseconomie is in toenemende mate belangrijk. Als een verspanend proces beschreven wordt als een solide en consistent fysisch model kunnen aanpassingen in verspaningsfactoren ook gemakkelijk geëvalueerd worden in economische gevolgen. Bij de optimalisatie van het verspaningsproces is het van vitaal belang om verschillende scenario´s te toetsen en onderling te vergelijken betreffende zowel de technologische impact als de bedrijfseconomische consequenties.

Inzichten bieden
Deze Master Class biedt aan de deelnemers de inzichten in het verspanend proces die nodig zijn om goed voorbereid en met kennis van zaken mee te denken over de kansen om verspaningsprocessen te optimaliseren, of over de eventuele invoering van nieuwe verspaningsconcepten en -technieken en mee te bouwen aan een duurzame toekomst van het verspanend productiebedrijf.

De karakteristieken van een verspanend proces zijn bepaald door de interactie tussen onder andere de vorm en afmetingen van het werkstuk, het werkstukmateriaal, snijcapaciteit van het gereedschap, de machinekenmerken, het type verspaningsproces en de snijvoorwaarden. Om deze interactie te begrijpen en controleren is het cruciaal om de snijomstandigheden op de snijkant goed te begrijpen. Deze kunnen beschreven worden aan de hand van de totale belasting op de snijkant. Deze belasting is van mechanische, thermische, tribologische en chemische aard.

Optimaliseren
Het tijdens de Master Class besproken model wordt afgerond met een economische beschrijving van het verspanende proces. Dit geeft de mogelijkheid om het verspaningsproces te optimaliseren met betrekking tot de kwaliteit van het verspaande oppervlak, de productiviteit en het kostenaspect. Het aantal deelnemers is beperkt om een optimaal leereffect te garanderen. Het programma geeft de deelnemers een conceptueel inzicht in verspanende processen en is gestaafd met vele reële praktijkvoorbeelden. De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te brengen en eigen case studies naar voren te brengen. De docent is Patrick De Vos, MSc (Corporate Business Manager Consultancy Services & Corporate STEP Educational Services Manager).

In Nederland wordt de Master Class van Seco gegeven bij Hotel Van Der Valk in Arnhem op 27 en 28 november van 9.00 uur tot 17.00 uur.