Metaal zet zich in voor verantwoorde ketens

De metaalsector bundelt de krachten voor een impuls aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, brancheverenigingen, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties hebben daarvoor het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’ getekend. Doel is om het internationaal verantwoord ondernemen te bevorderen en misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de sector terug te dringen.

Het convenant richt zich op lange termijn sociale en ecologische effecten van de inkoop van grondstoffen en diensten in de metaalsector. De samenleving verwacht in toenemende mate dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten van hun productieketen. Daarvoor is krachtenbundeling en samenwerking met andere stakeholders noodzakelijk. Met een gezamenlijke aanpak kunnen ook misstanden collectief worden aangepakt. Naast de binnenlandse aanpak, door de betrokkenheid van een Nederlandse brancheorganisatie, is dit convenant het eerste dat ook meteen internationaal verankerd is dankzij de betrokkenheid van een Europese brancheorganisatie.

Beperkt transparant
Nederlandse metaalbedrijven zijn voor hun productie veelal afhankelijk van de import van grondstoffen. Uit de MVO Sector Risico Analyse, die in opdracht van de overheid werd uitgevoerd, bleek dat de metaalsector een verhoogde kans op risico’s heeft op het schenden van mensenrechten, fundamentele arbeidsrechten, milieu- en biodiversiteitsnormen en negatieve impact op lokale gemeenschappen. Bovendien zijn toeleveringsketens van veel grondstoffen soms maar beperkt transparant. De Nederlandse metaalsector werkt ook veel met gerecycled metaal. Het gebruik van verantwoord gerecycled metaal draagt bij aan het verminderen van de vraag naar primaire grondstoffen en aan een circulaire economie. Ook in de metaalrecyclingsector willen de metaalbedrijven verbeterpunten in kaart brengen.

Internationale richtlijnen
IMVO-convenanten zijn een hulpmiddel om het bedrijfsleven en overige stakeholders hun prestaties op het vlak van internationaal verantwoord ondernemen te laten verbeteren. Een aantal bedrijven is al bezig om de risico’s in beeld te krijgen en aan te pakken. De sector constateert echter, op basis van de OESO-richtlijn voor multinationale ondernemingen, dat er nog gaten in de aanpak zitten. Met het convenant bereidt de metaalsector zich ook voor op de EU-verordening over conflictmineralen die in 2021 in werking treedt. Die verplicht grote importeurs gedegen onderzoek te doen naar de herkomst van hun grondstoffen. Daarnaast is de Nederlandse overheid verplicht om te voldoen aan de ‘UN Guiding Principles’ inzake mensenrechten en bedrijfsleven en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Het naleven van deze internationale kaders draagt ook bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Grote sector, internationaal convenant
Het convenant richt zich nadrukkelijk op alle metalen en op de gehele internationale metaalketen, inclusief metaalverwerkers en eindgebruikers. De Nederlandse metaalketen bestaat voor het merendeel uit MKB-bedrijven. Die leveren basismetalen en halffabricaten aan andere bedrijfstakken voor verdere verwerking in de automobielindustrie, de bouw, chemie, ruimtevaart en elektronica. Het is bij uitstek een keten die sterk internationaal opereert. Ook de recycling van metalen is onderdeel van deze keten. Het convenant richt zich op nationale en internationale metaalbedrijven met het oog op het vergroten van de zichtbaarheid van de hele toeleveringsketen, en de impact van de gezamenlijke activiteiten van de deelnemers.

Deelnemers
Aan het metaalconvenant nemen de volgende partijen deel: Century Aluminum Vlissingen, CNV, E-MAX Aluminium Profielen, Eurometaux, FNV, Global March against Child Labour, Hunter Douglas Europe, IUCN Nederland, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Tata Steel Nederland, Unicef Nederland, Uzimet, en VNMI. De steunbetuigers zijn: Bettercoal, FME, International Zinc Association, Metaal Recycling Federatie en Terre des Hommes.

Tiende convenant
Dit convenant is het tiende ondertekende IMVO-convenant. De sectoren textiel, banken, verzekeringen, pensioenen, goud, minerale eiwitten, voedingsmiddelen bosbouw en natuursteen gingen de metaalsector voor. Voor de sierteeltsector is een convenant in voorbereiding.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

FME: We hebben groene industriepolitiek nodig

20-09 “In de rijksbegroting voor volgend jaar zitten diverse lapmiddelen voor de korte termijn, die…

Bedrijf en Economie

FME gaat voor diversiteit

25-04 Het FME boegbeeld voor Diversiteit en Inclusie wordt Helen Kardan, Senior Manager Key Supplier…

Personeel en Opleiding

Ook FNV stemt in met nieuwe cao Metalektro

07-11 Op 22 september werd er een onderhandelaarsakkoord voor werknemers in de grootmetaal gesloten voor…

Bedrijf en Economie

FME: Koopkracht bedrijven moet prioriteit zijn

20-09 Andere Europese landen hebben een steunpakket opgetuigd om de industrie te ondersteunen. Ook Nederland…

Plaatbewerking

Krachtig decoilen

15-08 Met de nieuwe lijn bereidt Tata Steel zich voor op de toenemende vraag naar…

TechnishowNieuws

ASML-CEO Peter Wennink en FME-voorzitter Theo Henrar openen TechniShow

05-07 Peter Wennink is als hoogste baas bij het belangrijkste Nederlandse hightechbedrijf al ruim twee…

3D

Bijeenkomst over mogelijkheden 3D-printen

28-03 Tijdens deze bijeenkomst bij de 3D Makers Zone in Haarlem worden praktische use cases…

Bedrijf en Economie

Technologische maakindustrie voelt effecten Oekraïne-oorlog

02-03 De poll is gehouden van 25 februari tot 2 maart en werd ingevuld door…

Metaalnieuws inBeeld

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema