Metaalketen goed op weg met energie-ambities

0

De metaalketen heeft haar ambitie om in 2030 50 procent van het energieverbruik per eenheid product te besparen in vergelijking met 2005, nu al voor de helft gerealiseerd. Dat blijkt uit cijfers van de brancheverenigingen VNMI en AVNeG, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) akkoord zijn bevonden.

Wim Hamers, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI), is blij met de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van de energiebesparingsactiviteiten: “Onze sector formuleerde in 2011 als eerste branche een ambitie op het gebied van energiebesparing. Ruim de helft van de 50 procent besparingsambitie is nu al bereikt. De metaalketen mag hier terecht trots op zijn en toont zich een betrouwbare partner in dit convenant met de overheid.”

Ambities
Zijn de ambities niet te bescheiden geweest? Bert Duit, voorzitter van de Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG): “De inzet van duurzame energie loopt inderdaad achter bij de verwachting. Dat is verklaarbaar, omdat bedrijven op lokaal niveau vaak niet de medewerking ontvangen die op landelijk en provinciaal niveau is toegezegd. Daarnaast is er een grote energiebesparing vanwege de veel grotere recycling van aluminium dan aanvankelijk verwacht, hierdoor is veel minder energie nodig in de productiefase. De mogelijkheden voor recycling van metaal zijn uniek, zonder verlies van eigenschappen en kwaliteit kan metaal eindeloos hergebruikt worden.”

Kanttekeningen
VNMI-voorzitter Hamers plaatst nog wel een kanttekening richting kabinet en Tweede Kamer. “In november vindt een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer met minister Kamp van Economische Zaken. Een aantal Kamerleden heeft kritiek op de wijze waarop de energiebesparingsconvenanten in Nederland functioneren. Van een deel van die kritiek kan ik mij wel iets voorstellen, de metaalketen heeft in zijn energiebesparingsconvenant echter uitstekend gepresteerd. Vergeleken met andere sectoren springt de metaalketen er bovenuit. Helaas levert de overheid niet altijd boter bij de vis in dit convenant.”

Zo is er van een gelijk speelveld voor de metaalketen nog altijd geen sprake. Dit is tegen de gemaakte afspraken tussen VNMI, AVNeG en de overheid. Hamers: “Ondanks dat ons pleidooi genoegzaam bekend is bij Economische Zaken, zijn belangrijke ongelijkheden in bijvoorbeeld energiebelastingen nog altijd niet rechtgetrokken met het buitenland, bijvoorbeeld Duitsland. Het zou goed zijn als de Tweede Kamer zorgt dat de overheid haar kant van de afspraken nakomt en voor onze bedrijven de oneerlijke concurrentie met het buitenland helpt oplossen.”