Metaalunie: voldoende flexibiliteit inbouwen in cao

0

“Duurzame groei voor de hele sector, dat is het resultaat waar werkgevers en werknemers samen naar moeten streven.” Dat zei Bert Jaarsma, directeur Organisatie van Koninklijke Metaalunie, bij de start van de onderhandelingen voor de cao metaalbewerking, onderdeel van de sector Metaal en Techniek.

De delegaties van werkgevers en werknemers hebben voor het eerst om tafel gezeten op 9 april. De volgende onderhandelingsronde zijn op 23 april en 8 mei. 21 mei is ingepland als reservedatum. De huidige cao Metaal & Techniek loopt tot 1 juni 2019. Dan moet er een nieuwe cao zijn of gaan er acties komen. De bonden vragen een loonsverhoging van 5% en een verhoging ‘in centen in plaats van procenten’ voor de lagere inkomens zodat zij er extra op vooruit gaan. Andere onderwerpen die ze geregeld willen zien zijn een betere balans tussen werk en privé, voortzetting en verbetering van het generatiepact, en concrete maatregelen voor duurzame inzetbaarheid.

Zwakkere groei
Volgens Jaarsma gaat het bij deze cao-onderhandelingen om méér dan alleen arbeidsvoorwaarden. Hij wijst erop dat na een aantal jaren, waarin de economische groei stevig was, de groei in de sector een pas op de plaats maakt. “Onze economische barometer liet in het vierde kwartaal van 2018 een al iets zwakkere groei zien. In het eerste kwartaal 2019 neemt de groei nog verder af. Dat is op zich nog niet verontrustend, maar wel een signaal dat niet genegeerd mag worden. Daarbij staan de marges nog altijd flink onder druk. De werkgeverslasten en de kosten van materialen en energie stijgen, terwijl het voor bedrijven niet makkelijk is die kosten door te berekenen aan hun klanten. Als er dan geen verdere groei in de sector is, dan betekent dit dat de rek er zo langzamerhand wel uit is. Met andere woorden: de financiële ruimte zal ook de komende jaren bepaald niet onbeperkt zijn.”

Voldoende flexibiliteit
Daar komt bij dat de huidige economische situatie wordt gekenmerkt door grote onzekerheid. Jaarsma: “De arbeidsmarkt voor goede vakmensen is krap. Voor technici op alle niveaus, maar ook voor werkvoorbereiders, ict’ers en data-analisten liggen er volop carrièrekansen. In een branche waar vaste contracten nog altijd de norm zijn! Willen we die ontwikkeling vasthouden, dan is het essentieel dat we verstandig omgaan met de arbeidsvoorwaarden en voldoende flexibiliteit inbouwen in de cao.”

Investeren in kennis
De Metaalunie-directeur stelt dat Smart industry zorgt voor kansen in het optimaliseren en digitaliseren van productieprocessen. “Het betekent wel dat de kennis van vakmensen voortdurend op peil moet worden gehouden. Omdat kennis in de sector steeds belangrijker wordt, ligt het accent daarom ook op investeren in de scholing van werknemers. Daarbij gaat het om kennis van nieuwe machines en technologie, maar óók om sociale innovatie. Die inspanning zal de komende jaren alleen maar toenemen.”

FNV: Kijk en vergelijk
Vakbond FNV geeft aan dat de voorstellen tussen de werkgevers en de bonden nog enkele verschillen bevatten. Volgens de vakbond dragen geen van de voorstellen bij om de doelstellingen te halen. Vanwege die reden heeft FNV een vergelijkingstabel gemaakt, die hier te downloaden is.