Vrouwen positief over werken in technologische industrie

In de technologische industrie is het aandeel vrouwen in een technisch beroep momenteel slechts 14%, maar ze zijn wel zeer enthousiast en heel positief over hun werk in deze sector.

De vrouwen die in een technisch beroep in de technologische industrie werken, zijn zeer enthousiast en heel positief over hun werk.

Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek ‘Meer vrouwen interesseren en behouden voor de Metalektro’, dat Berenschot in opdracht van de sociale partners afgelopen najaar binnen de sector heeft uitgevoerd.

Rapportcijfer 8

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag maakt Monique van Haasteren, projectmanager diversiteit en inclusie bij FME, in een blog op de FME-website gewag van het rapport. “Net als mannen beoordelen vrouwen hun werk in de sector zeer positief met betrekking tot zingeving van het werk en geven ze hun werkzaamheden het rapportcijfer 8”, zegt zij. “Veel technologische innovaties bieden immers oplossingen voor maatschappelijke problemen, denk aan rendabele duurzame zonnepanelen, slimme zorgoplossingen en precisie landbouw.”

Minder zwaar en vies

Op gebied van salaris, werk-privé balans en innovativiteit van de sector geven vrouwen zelfs een hogere waardering dan mannen. Ook vinden de vrouwen het werk in de sector veel minder zwaar en vies dan de mannen. “Deze positieve bevindingen bieden kansen voor werkgevers voor het aantrekken en behouden van vrouwelijke medewerkers voor de Nederlandse technologische industrie”, aldus Van Haasteren.

Initiatieven voor meer vrouwen

De sector Metalektro gaat initiatieven ontplooien om het aantal vrouwen dat werkzaam is in de sector te laten toenemen en te behouden. Het onderzoek van Berenschot heeft de huidige situatie in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt dat er nog voldoende stappen te nemen zijn. De toename en het behoud van het aantal vrouwen in de Metalektro is ook een essentieel punt in de ‘Strategische Agenda’ die de sociale partners in de sector samen hebben opgesteld.

Meer evenwichtige man-vrouw verdeling

Zij vinden het aandeel van 14% van vrouwen in een technisch beroep in de Metalektro te laag. Ze streven naar een meer evenwichtige man-vrouw verdeling, die moet zorgen voor meer diversiteit, een beter imago, als ook een effectievere samenwerking, meer innovatiekracht, hogere productiviteit en betere bedrijfsresultaten. En niet in de laatste plaats voor meer instroom van vrouwelijk personeel. Het personeelstekort in de sector is immers hoog, een reden te meer waarom een groter aandeel van vrouwen welkom is.

Toegang verbeteren

Het doel van het door Berenschot uitgevoerde onderzoek was om te bekijken welke aanpassingen nodig zijn om de toegang van vrouwen tot de sector te verbeteren en te zorgen dat deze vrouwen ook binnen de sector in een technische functie blijven werken. Vragen die in het onderzoek naar voren kwamen zijn onder andere wat de bevorderende en belemmerende factoren voor het aantrekken en behouden van vrouwen zijn, wat er momenteel binnen de sector al gedaan wordt om de instroom en het behoud van vrouwen te bevorderen, wat er beter kan en welke concrete adviezen aan bedrijven gegeven kunnen worden om een betere instroom en behoud van vrouwen in de sector te realiseren.

Conclusies

Aan het onderzoek werkten bijna 800 medewerkers, leidinggevenden, HR-medewerkers en directieleden mee. Uit hun antwoorden kunnen een aantal belangrijke conclusies worden getrokken.
Ten eerste is duidelijk dat de sector het belang ziet om de toetreding van meer vrouwen te bevorderen. Zaken als ‘sfeer op de werkvloer’ en ‘andere invalshoeken’ werden daarbij als toegevoegde waarde genoemd. Bovendien geven respondenten aan dat vrouwen voor een aantal taken in de sector vaak geschikter zijn dan mannen, zoals voor ‘fijn motorisch werk’. Het imago van de sector beantwoordt echter nog niet aan dat beeld.

Ten tweede concludeert het onderzoek dat er wel sprake is van een ‘mannenwereld’ en dat er nog de nodige stappen genomen moeten worden om inclusiever te worden. Een derde conclusie is dat de wil om meer vrouwen aan te nemen er bij bedrijven vaak wel is, maar dat er weinig specifieke actie op ondernomen wordt, mede door gebrek aan kennis en tijd.

Adviezen

Om de instroom en het behoud van vrouwen in de sector te bevorderen is een aantal adviezen opgesteld. Die beginnen bij het onderwijs: hoe meer jonge vrouwen worden geprikkeld om een technische opleiding te volgen, hoe groter het aantal vrouwen in de sector kan worden. Daarnaast kan er aan het imago worden gewerkt zodat de Metalektro wat minder een ’mannenwereld’ wordt. Dat moet ook op de werkvloer gebeuren door een inclusievere, veiligere en prettige werkomgeving voor vrouwen te bieden. Dit is een randvoorwaarde voor instroom en behoud. De procedures voor werving en selectie kunnen beter worden aangepast op vrouwelijke instroom en het is belangrijk om flexibelere arbeidsvoorwaarden te hanteren. Uiteraard zijn ook gelijke kansen en waardering essentieel.

Het volledige rapport kun je hier vinden.

 

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Ook FNV stemt in met nieuwe cao Metalektro

07-11 Op 22 september werd er een onderhandelaarsakkoord voor werknemers in de grootmetaal gesloten voor…

Bedrijf en Economie

Industrie kan met eenvoudige ingrepen gasverbruik met 16% verminderen

31-10 Dit blijkt uit onderzoek door Berenschot naar de energiebesparingsmogelijkheden in de industrie, in opdracht…

Personeel en Opleiding

FME-leden stemmen in met cao-akkoord

17-10 In de ledenvergadering (ALV) op 13 oktober stemde een meerderheid voor het aangaan van…

Personeel en Opleiding

Werknemers Metalektro gaan er 11% op vooruit

22-09 Bij goedkeuring door de leden gaat het akkoord gelden voor 150.000 werknemers die onder…

Bedrijf en Economie

Cao-partijen metalektro slaan handen ineen

14-02 Vorig jaar zomer sloten FME, namens de werkgevers, en de vakbonden pas na langdurige…

Personeel en Opleiding

Vrouwen dichten loonkloof

15-11 Tussen 2016 en 2019 lag op landelijk niveau het gemiddelde loon van vrouwen in…

Bedrijf en Economie

Nieuwe cao Metalektro definitief

13-09 De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe…

Bedrijf en Economie

Cao-akkoord: werknemers metalektro krijgen er 5,3% bij

14-07 Het onderhandelingsresultaat is bereikt na maandenlang actie voeren met talrijke ‘staakstraten’ door het hele…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen