MIT Zuid weer open

0

Ook in 2019 kunnen MKB’ers in Zuid-Nederland voor hun innovatieproject in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. De MIT is een landelijke regeling die per regio wordt uitgevoerd. Regio Zuid (Limburg, Brabant, Zeeland) heeft de openstelling al bekendgemaakt. Andere regio’s zullen snel volgen.

MKB’ers in Zuid-Nederland die willen starten met innovatie kunnen een haalbaarheidsproject of een R&D samenwerkingsproject indienen. Bij een haalbaarheidsproject gaat het om het onderzoek en de analyse van het technisch en economisch potentieel van een project. Bij een R&D samenwerkingsproject gaat het om projecten van (minimaal twee) samenwerkende MKB-bedrijven, eventueel samen met een kennisinstelling. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De openstellingsdata zijn als volgt:
•‘Haalbaarheid’ van 9 april tot 10 september, op basis van first come first serve
•‘R&D samenwerking’ van 11 juni tot 10 september, op basis van tendering.

Vijf jaar MIT
Sinds het begin van de MIT-regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) hebben Rijksoverheid (vanaf 2013) en de provincies (vanaf 2015) samen in totaal 255 miljoen geïnvesteerd in innovatie bij het MKB. De bedragen per jaar namen steeds toe. De gestimuleerde private investering – wat er door bedrijven aan R&D in de MIT-projecten is geïnvesteerd – is bijna twee keer zoveel: 458 miljoen. Meer dan 5000 unieke ondernemers hebben sinds 2013 gebruik gemaakt van de MIT-regeling.