Meeste bedrijven in MKB-metaal kunnen gestegen kosten compenseren

Bijna driekwart van de bedrijven in het MKB-metaal heeft de verkoopprijzen voldoende kunnen verhogen om de gestegen kosten te compenseren. Dit blijkt uit de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer over het tweede kwartaal van 2022.

In het tweede kwartaal heeft 73% van de bedrijven de verkoopprijzen verhoogd.

Dat is een verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen gaf nog 42% van de MKB-metaalbedrijven aan dat de doorgevoerde prijsverhoging onvoldoende was om de gestegen (inkoop)kosten volledig te compenseren. In het tweede kwartaal heeft 73% van de bedrijven de verkoopprijzen verhoogd.

Materiaalprijzen op historisch hoog niveau

Als gevolg van een snel herstel na de coronalockdown liepen de materiaalprijzen in 2021 sterk op. Daar bovenop kwam de oorlog in de Oekraïne, waardoor de prijs van sommige metalen in het eerste kwartaal van dit jaar door het dak gingen. In de loop van het tweede kwartaal zijn de meeste materiaalprijzen weer gedaald, maar ze liggen historisch gezien nog op een hoog niveau.

Energieprijzen en loonkosten

Behalve de materiaalprijzen nemen de energieprijzen sterk toe. De mate waarin het MKB-metaal hierdoor geraakt wordt hangt sterk af van de activiteiten van een bedrijf. Ook de loonkosten nemen toe door het tekort aan vakkrachten en de cao-verhoging.

Gevolgen Oekraïne-oorlog vallen mee

Uit de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer Q2 2022 blijkt verder dat de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor het MKB-metaal als geheel voor de korte termijn erg zijn meegevallen. Ondernemers waarderen hun binnenlandse orderpositie in het tweede kwartaal overwegend positief. Dit geldt overigens in veel mindere mate voor de orderpositie buitenland. Voor het derde kwartaal zijn de verwachtingen aanmerkelijk minder positief. Vooral onder de machinebouwers zijn veel ondernemers die een terugval van de orderintake verwachten.

Personeel

Ondanks het tekort aan vakkrachten, werkte er bij 20% van de bedrijven in het tweede kwartaal meer vast personeel dan in het eerste kwartaal. Bij 10% van de bedrijven werkte minder vast personeel. Voor het flexibel personeel geldt een vergelijkbare ontwikkeling. Het aandeel bedrijven met vacatures is begin juli, net als een kwartaal eerder, bijna 60%. Gemiddeld hebben deze bedrijven 2,7 vacatures openstaan. Afgezet tegen alle medewerkers hebben de respondenten gemiddeld voor 7,9% van het personeelsbestand aan vacatures openstaan. In het totaal verwacht het MKB-metaal 70% van deze vacatures de komende periode in te kunnen vullen. Dit percentage is in de afgelopen 20 jaar nog niet zo laag geweest.

Winstgevendheid

Ondanks de hogere kosten is de winstgevendheid van het MKB-metaal in het tweede kwartaal toegenomen. Ruim driekwart van de bedrijven geeft begin juli aan winst te maken. Het aandeel bedrijven dat verlies maakt is 6%. Bij 30% van de bedrijven is het bedrijfsresultaat toegenomen. Bij 20% van de bedrijven is dit ten opzichte van het eerste kwartaal afgenomen. Ondanks het geringe aantal bedrijven waarvan het bedrijfsresultaat is toegenomen, is ruim de helft van de bedrijven tevreden over het in het tweede kwartaal gerealiseerde bedrijfsresultaat. Slecht 7% van de bedrijven is ontevreden over het behaalde bedrijfsresultaat. Het aandeel bedrijven dat voor het derde kwartaal een beter bedrijfsresultaat verwacht, is net zo groot als het aandeel dat een lager bedrijfsresultaat verwacht.

Investeringen in het machinepark

Alle perikelen rondom Oekraïne en de stijgende prijzen maken dat de lange termijnverwachting steeds onzekerder wordt. Deze onzekerheid komt tot uitdrukking in de investeringsverwachting voor het komende halfjaar. Terwijl 14% van de MKB-metaalbedrijven verwacht meer te gaan investeren, geeft 34% aan dat de investeringen lager zullen liggen. Dit is de grootste achteruitgang in anderhalf jaar tijd.

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Veel industriële bedrijven blijven worstelen met doorberekenen hogere kosten

22-02 5,5 procent van de industriële bedrijven zegt de kostenstijgingen volledig te kunnen doorberekenen, en…

Materialen

Chaos op staalmarkt door Oekraïne-crisis

16-03 De export van Russisch en Oekraïens materiaal staal is (bijna) helemaal stil gevallen. Hierdoor…

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME openen meldpunt Oekraïne-crisis

28-02 Beide brancheorganisaties volgen de situatie op de voet en maken zich grote zorgen over…

Bedrijf en Economie

Ruim 60% MKB-metaal worstelt met beschikbaarheid materialen

24-01 Meer dan 60% van de respondenten geeft aan dat zij te maken hebben met…

Personeel en Opleiding

Geen zicht op hervatting cao-overleg

13-12 De Metaalunie krijgt vragen van lidbedrijven die, vooruitlopend op een nieuwe cao, per 1…

Personeel en Opleiding

‘Ontwikkelingskansen in MKB-metaal gigantisch’

12-07 Om de bedrijven in het MKB-metaal zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn,…

Bedrijf en Economie

Gestaag herstel MKB-metaal ondanks tweede lockdown

13-01 Ruim drie kwartalen na het uitbreken van het coronavirus is bij veel ondernemers in…

Bedrijf en Economie

Omzet en orderportefeuille MKB-metaal zakken verder weg

30-04 Maar liefst 63% van de ondernemers in het MKB-metaal heeft als gevolg van de…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV