Opleiden en automatiseren als antwoord op personeelskrapte

0

De Nederlandse arbeidsmarkt verkrapt steeds verder. Een groot deel van de Nederlandse bedrijven verwacht in 2019 met een tekort aan personeel te kampen. Het grootste probleem op de arbeidsmarkt is volgens de bedrijven de mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van kennis en vaardigheden. Dit blijkt uit een enquête van het ING Economisch Bureau.

 

Het ING Economisch Bureau hield een enquête onder ruim 1.000 Nederlandse bedrijven om te onderzoeken hoe het Nederlandse bedrijfsleven de arbeidskrapte ervaart. De bank onderzocht de impact die het tekort aan personeel op de financiële resultanten van de bedrijven heeft en wat bedrijven doen om personeelsschaarste het hoofd te bieden. Twee derde van de ondervraagden verwacht in 2019 met een tekort aan personeel te kampen. Bij één op de tien bedrijven met personeelskrapte leidt de schaarste dit jaar naar verwachting tot een omzetdaling van 6% of meer. Om de personeelskrapte het hoofd te bieden zien bedrijven zich genoodzaakt medewerkers zelf op te leiden.

Mismatch grootste probleem op arbeidsmarkt
Volgens het onderzoek kampte eind 2018 een percentage van 60% van de ondervraagde bedrijven in Nederland met een tekort aan personeel. Voor 2019 loopt dit percentage verder op naar 65% van de bedrijven. Volgens 40% van de respondenten is het grootste probleem op de arbeidsmarkt de mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van kennis en/of vaardigheden. Het is opvallend dat wet- en regelgeving door slechts 7% van de bedrijven als grootste probleem op de arbeidsmarkt wordt gezien. Schaarste op de arbeidsmarkt heeft uiteindelijk ook impact op de omzet- en/of winstontwikkeling van bedrijven. De helft van de bedrijven met personeelskrapte geeft aan dat de omzet daardoor minder hard groeit dan anders het geval zou zijn.

INGOpleiden, inhuren en automatiseren
Ruim de helft van de ondervraagde bedrijven geeft aan nieuw personeel zelf op te leiden om het personeelstekort het hoofd te bieden. Eén op de vijf schoolt eigen medewerkers om. Bijna een derde van de bedrijven huurt tijdelijk personeel in, al wordt dat ook steeds moeilijker. Ten slotte geeft 17% van de ondervraagde bedrijven aan bepaalde werkzaamheden te automatiseren zodat efficiënter kan worden gewerkt. Dit betreft vooral bedrijven in de industrie en de zakelijke dienstverlening. “De verwachting is dat de arbeidsmarkt ook de komende jaren krap blijft”, aldus Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau. “Het is daarom voor bedrijven belangrijk dat ze niet alleen investeren in de ontwikkeling van medewerkers, maar zeker ook in automatisering.”