Presentatie resultaten onderzoek laserlassen

0
303

Op maandag 2 december worden de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar de vraag waarom toepassing van het laserlassen in de Nederlandse industrie achterblijft bij andere landen in Europa. Dit gebeurt tijdens het seminar ‘Versnelling laserlassen in Nederland’.

Laserlassen krijgt binnen de Nederlandse maakindustrie nog altijd niet de aandacht die het verdient. Een gevolg hiervan is dat Nederland achterloopt op andere landen in Europa, waar de technologie veel breder wordt ingezet. Vanuit het gezamenlijke belang om de toepassing van laserlassen in Nederland te versnellen, heeft een aantal partijen de handen ineen geslagen.
Een marktonderzoek moet gaan helpen dat laserlassen ook in Nederland wordt geadopteerd en de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie wordt verstevigd. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door PwC, moet de belemmeringen blootleggen die ondernemers ondervinden bij het investeren in laserlassen. Tijdens het onderzoek worden ondernemers en banken gevraagd waarom zij bewust wel of niet investeren in laserlassen. Het onderzoek moet leiden tot een instrumentarium voor de regionale technologiecentra in Gelderland om laserlassen in Nederland op de kaart te zetten. Eind november zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Daarmee kunnen we de volgende fase in: het wegnemen van de door ondernemers ervaren belemmeringen.

Tijdens het seminar worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Ook wordt er inzicht gegeven hoe de belemmeringen weggenomen kunnen worden. Voor alle bezoekers zal er gelegenheid zijn om hun mening te geven tijdens een zaaldiscussie.

Datum en locatie
Maandagmiddag 2 december van 14:00 tot 18:00 uur in zaal De Salentein in Nijkerk.

Programma
14:00 uur – Ontvangst
14:30 uur – Opening door Dominique Binkhorst, beleidsambtenaar innovatie van de Provincie Gelderland
14:45 uur – Presentatie onderzoeksresultaten door Marc Sandelowski, PwC
15:30 uur – De voordelen van laserlassen voor de Nederlandse industrie door Piet Mosterd, directeur AWL-Techniek
16:15 uur – Zaaldiscussie
17:00 uur – Netwerk borrel
18:00 uur – Sluiting

Aanmelding en kosten
Het seminar is kosteloos bij te wonen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar [email protected].