Remmert versterkt inzet Remote Service

0

Remmert, leverancier van intralogistieke oplossingen, legt meer focus op haar ‘Remote Service’-diensten. Hiermee kan het bedrijf problemen in systemen gericht oplossen op een veilige afstand, namelijk vanuit het hoofdkantoor. Zo speelt Remmert in op de anderhalve meter-samenleving en de uitdagingen waarmee de metaalverwerkende industrie te maken krijgen in deze nieuwe realiteit.

Het Duitse bedrijf, specialist voor intelligente automatiserings- en intralogistiekoplossingen en systemen voor de opslag van langgoed en plaatwerk, heeft meer dan twintig jaar ervaring met Remote Service. De basis van deze service is 24 uur per dag, zeven dagen per week, ondersteuning voor klanten wereldwijd. Wanneer klanten geconfronteerd worden met een probleem, kunnen ze meteen contact leggen met een van de technici van Remmert, die doelgericht verantwoordelijk zijn voor een goede Remote Service. Deze technici kunnen met het systeem verbinden en op afstand het probleem oplossen. De fysieke aanwezigheid van een technicus is dus niet vereist en problemen zijn zo snel weer van de baan.

Succesgraad van 90 procent

Uit jarenlange ervaring en verschillende studies blijkt dat meer dan 90 procent van de gerapporteerde problemen kan opgelost worden via Remote Services. In slechts 10 procent van de gevallen is directe interactie on-site nodig. Meestal gaat dit om het herstellen of vervangen van een onderdeel dat enkel door Remmert uitgevoerd kan worden.

Voorkomen uitvaltijd productieproces

Remmert Remote Service heeft zijn effectiviteit al bewezen. Door snelle interventies wordt de zogenaamde downtime van een fabriek snel opgevangen en valt de productie dus amper of niet stil, wat gunstig is voor de fabrikant. Een sleutelfactor hierbij is de kennis die Remmert de afgelopen decennia heeft opgebouwd in machine- en installatiebouw. Remote Service-technici hebben een volledig overzicht van de toestand van de systemen, en kunnen voor elke installatie uitgebreide analyses formuleren. Daardoor kunnen ze proactief maatregelen nemen of onderhoud aanraden, en zo problemen voorkomen.

“We gebruiken deze periode efficiënt om onze diensten en producten verder te verbeteren”, vertelt Robert Klameth, Team Manager Hotline-Service/After Sales bij Remmert. “In principe kan worden aangenomen dat de mate van automatisering en daarmee het belang van remote services wereldwijd blijft toenemen. Tegelijkertijd is het persoonlijk contact met experts en opgeleid personeel en de consequente optimalisatie van de software van groot belang. Met onze Remote Service leggen we hier al de strategische en operationele basis voor.”

Brede expertise in arbeidsveiligheid

Vanuit een breder standpunt probeert Remmert het werk steeds zo min mogelijk te belemmeren bij het implementeren van veiligheidsmaatregelen. De afstandsmaatregelen worden enorm vergemakkelijkt door de Remote Service die Remmert aanbiedt. Maar ook voor andere, veelvoorkomende situaties heeft Remmert gestandaardiseerde veiligheidsconcepten ontwikkeld, zoals:

Toegangsbescherming en veiligheidsafstand, die afgestemd zijn met de verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid. Risicoanalyses voor specifieke installatiecomponenten, die dankzij hun modulaire karakter op elk concreet project kunnen worden toegepast.
Veiligheidsinstructies die worden toegepast bij het opleiden van arbeiders en ter beschikking worden gesteld van klanten voor het opleiden van hun eigen personeel.
Deze veiligheidsmaatregelen verminderen de kans op arbeidsongevallen of -ongeschiktheid enorm”, aldus Klameth.