Slimme oplossing voor efficiënte precisiereiniging

In tal van branches en markten worden steeds strengere eisen gesteld aan de componentreinheid. Hieraan kan vaak alleen met behulp van precisie-reinigingsprocessen worden voldaan. Voor dergelijke toepassingen heeft UCM de kostenefficiënte ultrasone installatieserie UCMSmartline ontwikkeld.

De UCM SmartLine installaties kunnen met maximaal negen reinigings- en spoeltrappen en variabel met mono-, dual- en multi-frequentie ultrageluid worden uitgerust.

Deze is gebaseerd op gestandaardiseerde modules met geïntegreerde elektro- en besturingstechniek voor de processtappen reinigen, spoelen, drogen, beladen alsmede ontladen en een flexibel transportsysteem. Van hieruit laten zich individuele installaties voor de voor-, tussen- en eindreiniging configureren en naar behoefte uitbreiden.

Voor een breed toepassingsspectrum laten zich dankzij het uitgekiende, modulaire concept van de UCMSmartLine compacte ultrasone in-line dompelinstallaties met drie tot negen spoeltrappen voor de voor-, tussen- en eindreiniging individueel configureren en te allen tijde aan veranderende marktomstandigheden aanpassen.

Daarvoor staan twee- en drievoudige modules voor de processtappen reinigen en spoelen respectievelijk reinigen, reinigen en spoelen ter beschikking, die naar keuze kunnen worden gecombineerd. Met een extra module laten zich tweetraps fijn- en ultrafijn-spoelprocessen met osmosewater of volledig gedemineraliseerd water (demiwater), dat over een cascade geleid wordt, integreren.

De uitrusting van de seriematig verhitte en met een filtercircuit uitgevoerde reinigingseenheden met ultrageluid is eveneens flexibel aanpasbaar. Mogelijk is bijvoorbeeld toepassing van mono- (25, 40, 80 kHz), twin- (25/50, 40/80 kHz) en multi-frequentie ultrageluid (40/80/120 kHz). Geplaatst worden de ultrasoontrillers op de bodem en/of de zijkant van de 370x420x390 mm (lxbxh) metende kuipen.

Gedroogd worden de componenten door infraroodstralingswarmte, warme lucht of onder vacuüm.
Voor reinigingstoepassingen die een uiterst schone omgeving vereisen kan de installatie al naar gelang de lengte met één tot twee HEPA-filters op het behuizingsdak worden uitgerust. Doorgaans worden daarvoor twee flowboxen gebruikt, die ter hoogte van het laatste spoelstation tot aan de ontlading een reine ruimte-atmosfeer genereren. Ook aansluiting op een reine ruimte is realiseerbaar.

Maximale procesveiligheid

Het componententransport binnen de installatie geschiedt via een seriematige transportautomaat met servoaandrijving. Deze biedt de mogelijkheid om de transportsnelheid exact aan het componentenspectrum aan te passen. Dit waarborgt enerzijds een behoedzame behandeling van de componenten tijdens de processen. Niet alleen worden zo beschadigingen en krassen op kwetsbare werkstukken verhinderd, maar ook het naar boven drijven van componenten. Anderzijds kan er voor een hoge doorzet overal waar dat mogelijk is ook snel gereden worden. Een verder voordeel van de servoaandrijving is de componentspecifieke lift-out uit de laatste spoelkuip voor de voordroging van de componenten. Dit draagt ertoe bij dat bij de aansluitende droging vlekvorming wordt vermeden.

In de standaarduitvoering beschikt de automaat over een statisch transportframe van RVS voor een maximum chargegewicht van 20 kg. Voor de reiniging van stortgoederen met geïntensiveerde goederenbeweging is een transportframe met horizontale draaiing beschikbaar. Een extra transportframe maakt verticale draaibewegingen met 200 UpM in de natte fasen en tot 1.000 UpM in het droogproces mogelijk. Dit wordt onder andere toegepast voor de reiniging van microlenzen in de optica.

Om aan hoge doorzetvereisten te voldoen, kan de installatie met een tweede transportautomaat worden uitgevoerd.

Voor een gelijkblijvend goed reinigingsresultaat zorgt ook de door UCM ontwikkelde tweezijdige overloop: In alle reinigings- en spoelkuipen worden de media van onderen ingebracht, naar boven getransporteerd en lopen vervolgens aan twee kanten over. Daardoor ontstaat in de bekkens een permanente stroming, die enerzijds een intensieve behandeling van de componenten waarborgt. Anderzijds worden daardoor verwijderde deeltjes en andere residuen onmiddellijk afgevoerd. Dit minimaliseert het risico van hernieuwde contaminatie van de componenten bij het uittillen of omplaatsen. Bij het ontwerpen van de kuipen is er mede op gelet dat deze snel volledig geleegd moeten kunnen worden en er zich geen vuilnesten vormen. Dit geldt ook voor het leidingwerk van de installatie, dat op temperaturen tot 70° C is berekend.

Hoge flexibiliteit

In elke module van de nieuwe UCMSmartLine is de elektro- en besturingstechniek al geïntegreerd. Deze plug-and-play uitvoering levert enerzijds een beslissende bijdrage aan de ruimtesparende opbouw van ultrasone in-line dompelinstallaties. Er is geen ruimte benodigd voor een separate schakelkast. Anderzijds laten de installaties zich snel in bedrijf nemen en te allen tijde uitbreiden.

Ecoclean is exposant op Clean Event 2022.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Oppervlaktetechniek

Ecoclean geeft antwoorden voor transformatieprocessen

09-11 Hierdoor kunnen naast installaties en systemen voor taken in bestaande industriële sectoren zoals de…

Verspanen

Gibac Chemie ideale partner voor precisiereiniging

29-03 Gibac Chemie is partner voor verspanende en niet-verspanende vloeistoffen, filtratieprocessen alsmede precisiereiniging voor de…

Verspanen

Maatwerk voor hightech componentenreiniging

29-03 Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van onderdelen voor productie-installaties van halfgeleiders zorgen ervoor dat…

Oppervlaktetechniek

Oplossing Ecoclean voor in-line ultrasone monitoring

15-02 Precisiereiniging in geautomatiseerde, ultrasone onderdompelingssystemen met meerdere baden is state-of-the-art in zeer zuivere industrieën…

Oppervlaktetechniek

Nieuw testcenter Ecoclean voor extreem hoge reinheid

19-12 Afgestemd op de gewijzigde en branchespecifieke eisen in de industriële componentenreiniging heeft Ecoclean haar…

Verspanen

Ecoclean biedt optimaal aangepaste oplossingen voor precisie- en high-purity toepassingen

02-11 Hoewel de concrete specificaties variëren afhankelijk van het onderdeel, de industriesector en het toepassingsgebied,…

Oppervlaktetechniek

Ultrasoon precisiereiniging vraagt om inzicht in procesverloop

21-09 We hebben volgens Dekker nog lang niet de grenzen bereikt van de alsmaar hogere…

Oppervlaktetechniek

Ecoclean: componentenreiniging voor de strengste eisen

07-09 Bij de reiniging van productieapparatuur voor de halfgeleiderindustrie zoals componenten voor de DUV- en…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?