Slimme oplossing voor efficiënte precisiereiniging

In tal van branches en markten worden steeds strengere eisen gesteld aan de componentreinheid. Hieraan kan vaak alleen met behulp van precisie-reinigingsprocessen worden voldaan. Voor dergelijke toepassingen heeft UCM de kostenefficiënte ultrasone installatieserie UCMSmartline ontwikkeld.

De UCM SmartLine installaties kunnen met maximaal negen reinigings- en spoeltrappen en variabel met mono-, dual- en multi-frequentie ultrageluid worden uitgerust.

Deze is gebaseerd op gestandaardiseerde modules met geïntegreerde elektro- en besturingstechniek voor de processtappen reinigen, spoelen, drogen, beladen alsmede ontladen en een flexibel transportsysteem. Van hieruit laten zich individuele installaties voor de voor-, tussen- en eindreiniging configureren en naar behoefte uitbreiden.

Voor een breed toepassingsspectrum laten zich dankzij het uitgekiende, modulaire concept van de UCMSmartLine compacte ultrasone in-line dompelinstallaties met drie tot negen spoeltrappen voor de voor-, tussen- en eindreiniging individueel configureren en te allen tijde aan veranderende marktomstandigheden aanpassen.

Daarvoor staan twee- en drievoudige modules voor de processtappen reinigen en spoelen respectievelijk reinigen, reinigen en spoelen ter beschikking, die naar keuze kunnen worden gecombineerd. Met een extra module laten zich tweetraps fijn- en ultrafijn-spoelprocessen met osmosewater of volledig gedemineraliseerd water (demiwater), dat over een cascade geleid wordt, integreren.

De uitrusting van de seriematig verhitte en met een filtercircuit uitgevoerde reinigingseenheden met ultrageluid is eveneens flexibel aanpasbaar. Mogelijk is bijvoorbeeld toepassing van mono- (25, 40, 80 kHz), twin- (25/50, 40/80 kHz) en multi-frequentie ultrageluid (40/80/120 kHz). Geplaatst worden de ultrasoontrillers op de bodem en/of de zijkant van de 370x420x390 mm (lxbxh) metende kuipen.

Gedroogd worden de componenten door infraroodstralingswarmte, warme lucht of onder vacuüm.
Voor reinigingstoepassingen die een uiterst schone omgeving vereisen kan de installatie al naar gelang de lengte met één tot twee HEPA-filters op het behuizingsdak worden uitgerust. Doorgaans worden daarvoor twee flowboxen gebruikt, die ter hoogte van het laatste spoelstation tot aan de ontlading een reine ruimte-atmosfeer genereren. Ook aansluiting op een reine ruimte is realiseerbaar.

Maximale procesveiligheid

Het componententransport binnen de installatie geschiedt via een seriematige transportautomaat met servoaandrijving. Deze biedt de mogelijkheid om de transportsnelheid exact aan het componentenspectrum aan te passen. Dit waarborgt enerzijds een behoedzame behandeling van de componenten tijdens de processen. Niet alleen worden zo beschadigingen en krassen op kwetsbare werkstukken verhinderd, maar ook het naar boven drijven van componenten. Anderzijds kan er voor een hoge doorzet overal waar dat mogelijk is ook snel gereden worden. Een verder voordeel van de servoaandrijving is de componentspecifieke lift-out uit de laatste spoelkuip voor de voordroging van de componenten. Dit draagt ertoe bij dat bij de aansluitende droging vlekvorming wordt vermeden.

In de standaarduitvoering beschikt de automaat over een statisch transportframe van RVS voor een maximum chargegewicht van 20 kg. Voor de reiniging van stortgoederen met geïntensiveerde goederenbeweging is een transportframe met horizontale draaiing beschikbaar. Een extra transportframe maakt verticale draaibewegingen met 200 UpM in de natte fasen en tot 1.000 UpM in het droogproces mogelijk. Dit wordt onder andere toegepast voor de reiniging van microlenzen in de optica.

Om aan hoge doorzetvereisten te voldoen, kan de installatie met een tweede transportautomaat worden uitgevoerd.

Voor een gelijkblijvend goed reinigingsresultaat zorgt ook de door UCM ontwikkelde tweezijdige overloop: In alle reinigings- en spoelkuipen worden de media van onderen ingebracht, naar boven getransporteerd en lopen vervolgens aan twee kanten over. Daardoor ontstaat in de bekkens een permanente stroming, die enerzijds een intensieve behandeling van de componenten waarborgt. Anderzijds worden daardoor verwijderde deeltjes en andere residuen onmiddellijk afgevoerd. Dit minimaliseert het risico van hernieuwde contaminatie van de componenten bij het uittillen of omplaatsen. Bij het ontwerpen van de kuipen is er mede op gelet dat deze snel volledig geleegd moeten kunnen worden en er zich geen vuilnesten vormen. Dit geldt ook voor het leidingwerk van de installatie, dat op temperaturen tot 70° C is berekend.

Hoge flexibiliteit

In elke module van de nieuwe UCMSmartLine is de elektro- en besturingstechniek al geïntegreerd. Deze plug-and-play uitvoering levert enerzijds een beslissende bijdrage aan de ruimtesparende opbouw van ultrasone in-line dompelinstallaties. Er is geen ruimte benodigd voor een separate schakelkast. Anderzijds laten de installaties zich snel in bedrijf nemen en te allen tijde uitbreiden.

Ecoclean is exposant op Clean Event 2022.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Verspanen

Ecoclean biedt optimaal aangepaste oplossingen voor precisie- en high-purity toepassingen

02-11 Hoewel de concrete specificaties variëren afhankelijk van het onderdeel, de industriesector en het toepassingsgebied,…

Oppervlaktetechniek

Ultrasoon precisiereiniging vraagt om inzicht in procesverloop

21-09 We hebben volgens Dekker nog lang niet de grenzen bereikt van de alsmaar hogere…

Oppervlaktetechniek

Ecoclean: componentenreiniging voor de strengste eisen

07-09 Bij de reiniging van productieapparatuur voor de halfgeleiderindustrie zoals componenten voor de DUV- en…

Toeleveren

Clean Event verbindt professionals uit keten rondom industriële reinheid

16-05 Bovendien gaan de ontwikkelingen rondom industriële reinheid razendsnel. Het blijft een race tegen de…

Toeleveren

Reinigingstijd van 24 uur naar 24 minuten

25-04 Hybride cleaning heeft als voordeel dat je elke charge uiteindelijk reinigt met schone damp.…

Verbinden

MetaalNieuws thema/special Verbindingstechnieken – Clean 2022

13-04 Daarnaast zal er ook ruim aandacht besteed worden aan het Clean Event 2022 van…

Oppervlaktetechniek

Slimme oplossing voor efficiënte precisiereiniging

03-11 Deze in-line dompelinstallatie is gebaseerd op gestandaardiseerde modules met geïntegreerde elektro- en besturingstechniek voor…

Oppervlaktetechniek

UCMSmartLine, slimme oplossing voor efficiënte precisiereiniging

07-10 In tal van branches en markten worden steeds strengere eisen gesteld aan de componentreinheid.…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen