Straalbedrijf Asten investeert in automatische straal- en poedercoatlijn

0

Straalbedrijf Asten, specialist in oppervlaktebandelingen van metalen, breidt zijn poedercoatcapaciteit uit. De Brabantse oppervlaktebehandelaar investeert in een geautomatiseerde lijn met werpstraalmachine, poedercoatrobot en oven. “We kunnen hiermee echt meters maken en daarmee grote series poedercoaten”, aldus directeur/eigenaar Frans de Leijer.

Negen jaar lang hebben hij en zijn medewerkers alles handmatig gedaan: stralen, glasparelstralen, chemisch voorbehandelen en poedercoaten. Kwaliteit en goede communicatie en afstemming met de klant om tot een optimaal eindresultaat te komen staan daarbij voorop.  Zo is Straalbedrijf Asten gestaag gegroeid en nog steeds komt er elke maand wel een nieuwe klant bij. Ook 2015 was weer een prima jaar. Maar qua capaciteit liep het bedrijf tegen zijn grenzen aan. “We dreigden nee te moeten gaan verkopen en dat wil je natuurlijk niet.”

Kortere levertijden
Een mooie kans deed zich voor toen een aangrenzende bedrijfshal beschikbaar kwam. Daar heeft De Leijer een stuk bij aan laten bouwen, waardoor voldoende ruimte ontstond  voor een automatische straal- en poedercoatlijn.
Hiermee is de capaciteit fors vergroot. Straalbedrijf Asten kan hierdoor de capaciteit verdubbelen. Daardoor kunnen de levertijden worden verkort, een belangrijk gegeven gezien de huidige marktomstandigheden. De lijn is ideaal voor grotere series van enkele honderden stuks in één kleur. “Die series hadden we al wel, maar dat moest allemaal handmatig.”

Werpstraalmachine
Straalbedrijf Asten beschikt nu over drie coatinglijnen: een lijn voor enkelstuks en spoedjes, een lijn voor groot materiaal en de nieuwe geautomatiseerde lijn voor de grotere series. De Leijer heeft ervoor gekozen om voor de geautomatiseerde lijn een werpstraalmachine te plaatsen. “Daarmee onderscheiden we ons. De meeste poedercoaters hebben een chemische voorbehandeling. Maar die baden hebben we hier al. Daarom hebben we een robuust werpstraalsysteem geïnstalleerd. Afhankelijk van het te behandelen product en de toepassing kunnen we nu kiezen tussen werpstralen of een chemisch bad.”

Direct achter de werpstraler staat de transportbaan waaraan de stukken worden opgehangen om door de poedercoatrobot te worden gevoerd. Deze heeft een capaciteit van 6 (lengte) bij 3 (hoogte) bij 1,5 meter (breedte). De robots aan weerszijden van de spuitcabine zijn uitgerust met in totaal tien spuitmonden. Er is voldoende ruimte voor een medewerker om die delen te behandelen die voor de robot onbereikbaar zijn. Na het coaten gaan de stukken via de transportbaan naar de oven.
De hele installatie is klantspecifiek voor Straalbedrijf Asten ontworpen. Alles is gericht op een zo groot mogelijke capaciteit.

“We hebben nu een breed aanbod: handmatig stralen en coaten, glasparelstralen, chemisch voorbehandelen en automatisch werpstralen en automatisch poedercoaten. En dat allemaal onder één dak”, aldus Frans de Leijer, wiens bedrijf inmiddels vijftien medewerkers telt. Hij verwacht niet dat de automatisering leidt tot minder personeelsbehoefte. Integendeel, de automatische lijn zal leiden tot meer werkzaamheden, waardoor op termijn twee à drie mensen extra nodig zullen zijn. Om zich te onderscheiden als een professionele oppervlaktebehandelaar heeft Straalbedrijf Asten zich ook een nieuwe huisstijl aangemeten. Tevens is de website gemoderniseerd.