Suplacon en MCB live met Trivest Connect

0

Plaatverwerker Suplacon in Emmeloord en metaalleverancier MCB zijn onlangs live gegaan met Trivest Connect, het nieuwe platform voor ketenintegratie. Deze livegang betekent de start voor het uitrollen van Trivest Connect binnen de Nederlandse maakindustrie.

Trivest Connect is een platform dat maakbedrijven en hun IT-technologieën verbindt, door de processen over meerdere applicaties te automatiseren. Dit wil zeggen dat informatie-uitwisseling tussen de verschillende ERP- en bestelsystemen van de bedrijven, aangesloten op het platform, snel en simpel mogelijk is. Afnemers en leveranciers die aangesloten zijn op dit platform vereenvoudigen hun gezamenlijke processen doordat kostbare en veelal handmatige processen geautomatiseerd worden. Het resultaat hiervan zijn onder andere een hogere efficiëntie, lagere kosten en kortere doorlooptijden. Het belangrijkste voordeel van Trivest Connect is de schaalbaarheid. Ieder bedrijf dat wordt aangesloten op het platform, kan direct via één koppeling inkoop- en verkoopgegevens uitwisselen met de andere bedrijven die aangesloten zijn of zich aan zullen sluiten in de nabije toekomst.

SCSN-formaat als standaard
Informatie-uitwisseling via Trivest Connect wordt mogelijk gemaakt door het SCSN-formaat (Smart Connected Supplier Network). Dit formaat is ontwikkeld binnen het Smart Industry initiatief waar meer dan 300 bedrijven achter organisaties als ASML, Thales en Philips Healthcare aan deelnemen. Wanneer afnemers en leveranciers met elkaar samenwerken via een platform dat SCSN ondersteunt, wordt het berichtformaat uit het softwaresysteem van de afnemer via het SCSN-formaat omgezet in het berichtformaat van het softwaresysteem van de leverancier. Het SCSN-formaat vormt op deze manier een nieuwe standaard binnen de maakindustrie die informatie-uitwisseling in de toeleverketen tussen verschillende bedrijven en hun systemen efficiënt en betrouwbaar laat verlopen. Trivest Connect verwezenlijkt het platform dat deze informatie-uitwisseling mogelijk maakt. Trivest Software Group heeft de afgelopen periode haar ERP-systemen (Ridder iQ, Plan-de-CAMpagne, Trimergo, Proteus en Inventive) ‘aansluitklaar’ gemaakt voor Trivest Connect. Dit wil zeggen dat de komende jaren meer dan 3000 maakbedrijven die gebruik maken van één van de Trivest ERP-systemen, aangesloten worden op het platform. Daarnaast maken op dit moment verschillende groothandels als MCB, Bloemhof, Leeuwerik, Solar en Itsme de aansluiting.

MCB en Suplacon realiseren eerste livegang
Zowel metaalleverancier MCB als metaalbewerker Suplacon zijn dagelijks bezig met logistieke en automatiseringsconcepten. Doel daarbij is om nóg slimmer en efficiënter samen te werken met klanten en partners. Om dit te realiseren hebben beide partijen Trivest Connect als platform in dienst genomen om hun order- en bestelproces te automatiseren. Nu de livegang is gerealiseerd zetten beide partijen in op uitbreiding van de activiteiten op Trivest Connect. Zo zal het platform voor MCB een belangrijke rol spelen in de transitie naar Industrie 4.0. Hierdoor moet in 2023 ruim 60% van de orders digitaal verwerkt worden. Suplacon zet het komende jaar in op het aansluiten van zijn vier grootste leveranciers. Hierdoor worden 27% van alle inkoopregels geautomatiseerd.