Technologische industrie optimistisch

Ondernemers in de technologische industrie zijn optimistisch over de ontwikkelingen in 2014. Naar verwachting zal de omzetgroei 6% bedragen. Opmerkelijk is dat de groei dit jaar niet beperkt zal blijven tot de export. Voor het eerst in jaren zal de binnenlandse omzet gelijke tred houden met de buitenlandse omzet, zo blijkt uit de conjunctuurenquête voorjaar 2014 van FME.

De groei van de binnenlandse markt is mede de verklaring voor de sterke verbreding van de groei die naar verwachting gaat plaatsvinden. Waar het tot voor kort vooral de exporterende bedrijven waren die groeicijfers lieten zien, lijkt dat in 2014 de volle breedte van de technologische industrie te omvatten: 69% van de bedrijven verwacht omzetgroei te boeken. Die groei zit vooral verderop in het jaar: 60% van de bedrijven verwacht een sterkere groei in de tweede helft van 2014 dan in de eerste helft. Naast optimisme over de eigen resultaten zijn de ondernemers ook positief over het economisch klimaat.
De verbeterde omstandigheden laten zich overigens nog niet zien in de werkgelegenheid. Die zal dit jaar nog ietsafnemen, om in 2015 naar verwachting weer te gaan groeien.

Sterke groei investeringen
Opvallend is de sterke groei van de investeringen. Deze namen in 2013 met maar liefst 14% toe. Dit jaar zal de groei iets lager zijn, maar met 9% is de investeringsbereidheid nog steeds fors. Dit wijst op een groter vertrouwen bij ondernemers op sterkere groei in de toekomst. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Dat onze ondernemers ook tijdens de crisis zijn blijven investeren, toont aan hoeveel belang zij hechten aan innovatie. En terecht, want innovatie is cruciaal voor verdienkracht. Willen we de internationale concurrentie de baas blijven, dan moeten we sneller innoveren dan anderen kunnen kopiëren.”

Uit de conjunctuurenquête de blijkt verder dat de belangrijkste groeibelemmeringen onveranderd zijn: de druk op verkoopprijzen en vraagterugval. Het tekort aan adequaat opgeleid personeel blijft een belangrijke derde groeibelemmering.

Lees hier het conjunctuurrapport van FME.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

MKB-metaal breekt met traditioneel slecht derde kwartaal

23-10 Het MKB-metaal heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de…

Bedrijf en Economie

Industrie gaat mooie zomer tegemoet

02-06 De groei van de industrie in Nederland zet nog steeds door. Met een score…

Bedrijf en Economie

Versnelling in MKB-metaal blijft uit, maar verwachtingen stijgen

30-04 Het goede economische nieuws waarop we bijna dagelijks getrakteerd worden, is nog niet terug…

Geen categorie

Industrie blijft op volle kracht draaien

02-03 De productie van de Nederlandse industrie is ook in februari weer behoorlijk gestegen, maar…

Bedrijf en Economie

Komende maanden aanvullende investeringen in industrie

05-01 Veel industriële bedrijven gaan hun capaciteit uitbreiden en dat zal de komende maanden tot…

Bedrijf en Economie

Productiegroei metaal trekt licht aan in 2015

19-12 De productie in de metaalbewerking zal in 2015 een beperkte groei kennen van 1…

Bedrijf en Economie

FME introduceert Technostarter-lidmaatschap

11-12 FME heeft de nieuwe lidmaatschapsvorm FME Technostarter gelanceerd. Voor een aantrekkelijk bedrag van 500…

Bedrijf en Economie

CBS: Industrie positiever over 2015

24-11 Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV