Tiende editie Engineering Event Safety

0

‘Safety in tijden van verandering’. Dat is het thema van het de tiende editie van het Engineering Event Safety, dat op 14 mei wordt gehouden in het Evoluon in Eindhoven.

Het Safety event richt zich op machinefabrikanten, ontwerpers en constructeurs, HSE managers/engineers, projectmanagers, technical managers, technische dienst, machineparkbeheerders, onderhouds- en servicepersoneel, maintenance managers/engineers, mechanical en electrical engineers, kwaliteitstechnici, machinebouwers, installatiebedrijven en gebruikers. Zij krijgen antwoord op vragen als: Hoe lag het safety-landschap er tien jaar geleden bij? Wat zijn sindsdien de belangrijkste veranderingen/verbeteringen? Wat hebben we over het hoofd gezien of onderschat? Welke inspanningen zijn vereist? Welke veranderingen worden er in de wereld van safety verwacht en hoe ziet het landschap er over tien jaar uit?

Op de Safetymarkt bieden dienstverlenende instanties, fabrikanten en leveranciers kennis, producten en diensten aan. Ook is er de mogelijkheid om persoonlijk vragen te stellen aan de Safety-Doctors. Dit maakt het totaalconcept van het Safety Event tot een platform om met elkaar van gedachten te wisselen en kennis en inspiratie op te doen. Op het programma staan voorts de volgende lezingen: (Machine)veiligheid, wat is het rendement? (Gerd-Jan Frijters, D&F), Tussen winst en moraal (Wim Huisman, Faculteit Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam, Toezichthouder, handhaver of stoomwals? (Marieke Coumans, Fifth Advocatuur), Veiligheidsbewust ontwerpen in de 21ste eeuw (Erik Tempelman, eriktempelman.com), Aanschaf van machines in projecten (Nick de With, Fusacon), Pneumatiek en veiligheid (Rinus Simonis, Biaset), Veilig toepassen van een (collaboratieve-) robot in een productiecel (Martijn Drost, DSC), Substantiële wijziging van machines (Radbout van Wezel, Inspectie SZW), Globaal zaken doen in veranderende tijden (Rik de Muinck, AWL-Techniek) Plenaire workshop: Cybersecurity: een beknopte ‘cursus’ hacken (Jochen den Ouden, Ethische Hacker).