Veel metaalbedrijven niet bekend met gevolgen nieuwe ontslagwet

0

Op 1 januari 2020 veranderen de regels over ontslag en arbeidscontracten en treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Jurist Gus Abeln van Abeln in Rotterdam merkt dat er bij ondernemers in de metaalsector veel vragen zijn over de nieuwe ontslagwet.

Met de WAB wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen door de kloof tussen flexarbeid en vaste contracten te verminderen. De WAB komt met nieuwe regels voor oproepkrachten, payrollmedewerkers, transitievergoeding en WW premie. De nieuwe wet introduceert ook een nieuwe ontslaggrond die het voor werkgevers iets makkelijker moet maken om werknemers te ontslaan. Jurist Gus Abeln. “Uit een recent onderzoek blijkt dat een derde van de Nederlandse bedrijven nog nooit van de WAB heeft gehoord. Verder weet maar één op de drie respondenten welke gevolgen de nieuwe wet heeft voor hun bedrijf.”

Nieuwe Ontslaggrond
De nieuwe wet biedt volgens Abeln meer mogelijkheden door een nieuwe ontslaggrond. “Straks kan de rechter de arbeidsovereenkomst ook beëindigen als twee of meer ontslaggronden gedeeltelijk zijn vervuld. Stel, een werknemer functioneert niet en de arbeidsrelatie is verstoord maar de werkgever kan niet alle voorwaarden onderbouwen om de werknemer te ontslaan wegens disfunctioneren of een verstoorde relatie. Na 1 januari 2020 kan de werknemer in zo’n geval toch worden ontslagen als van werkgever niet kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De rechter kan dan wel bovenop de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen”. Verder wordt de berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Abeln: “De werknemer krijgt vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding en de vergoeding zal gemiddeld lager uitvallen. Het kan daarom verstandig zijn om een werknemer pas na 1 januari 2020 te ontslaan.”

Flexibele contracten
Volgens Abeln krijgt de werkgever weer wat meer ruimte om tijdelijke contracten aan te gaan. “Een keten van drie tijdelijke contracten mag weer maximaal drie jaar duren”. Verder wordt de positie van de oproepkracht en payroll-werknemer verstevigd. “De werkgever moet een oproepkracht bijvoorbeeld na twaalf maanden een vast aantal uren aanbieden dat gelijk is aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande twaalf maanden”, vertelt Abeln.

Kennissessie WAB
Abeln organiseert op dinsdag 26 november een kennissessie over de nieuwe WAB. Gus Abeln: “De gevolgen van de WAB worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. De kennissessie is interactief en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Na deze bijeenkomst ben je volledig op de hoogte van de wijzigingen van de WAB en weet je wat de impact is op je organisatie.”

Aanmelden voor de Kennissessie kan via de website van Abeln.