Verbetercheck fysieke belasting online beschikbaar

0

Sinds 23 mei is de Verbetercheck Fysieke belasting online beschikbaar op 5xbeter.nl. Dit digitale instrument bevat aanbevelingen en oplossingen om veilig en gezond te werken in de metaalsector.

Klachten aan het bewegingsapparaat vormen een van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim in de metaal. Het beste is om lichamelijke overbelasting te voorkomen. Om snel en effectief de risico’s van fysieke belasting te inventariseren en minimaliseren heeft 5xbeter de Verbetercheck Fysieke belasting ontwikkeld. Dit digitale instrument bevat aanbevelingen en oplossingen om veilig en gezond te werken. De Verbetercheck Fysieke belasting is er in een versie voor werkgevers en werknemers. De check is uit te voeren voor verschillende functiegroepen of de eigen werkplek en inventariseert de risico’s van:

 – Tillen en dragen
 – Duwen en trekken
 – Ongunstige werkhoudingen
 – Repeterende bewegingen

Naast de Verbetercheck heeft 5xbeter meerdere instrumenten en materialen ontwikkeld om met het thema Fysieke belasting aan de slag te gaan. Op 5xbeter.nl zijn de informatiebrochure Fysieke belasting, een serie factsheets, en een presentatie en hulpmiddelen voor een Toolboxmeeting Fysieke belasting te vinden.

De Verbetercheck Fysieke belasting is de vijfde Verbetercheck van 5xbeter in de Arbocatalogus. ‘5xbeter, ijzersterk voor veilig werk’ is een gezamenlijk project van de Koninklijke Metaalunie, FME-CWM, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie voor veilig en gezond werken in de Metaalbewerking en Metalektro.

Brochure fysieke belasting in de metaal