‘Verdien geld door goed onderhoud’

0

‘Vakmanschap, duurzaamheid, continuïteit, nieuwe inzichten en een enthousiast jong team’, dit kenmerkt Airsave. Airsave richt zich, met eigenaar Pim Duterloo als drijvende kracht, sinds enkele jaren op het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud aan nieuwe en bestaande (elektro-)pneumatische installaties in diverse sectoren. Sectoren zoals de (voedings-)industrie, de farmacie, de verpakkingswereld, de papier- en kartonindustrie en raffinaderijen.

Alles na de compressor

De activiteiten van Airsave lopen uiteen van onderhoud aan ingesloten componenten, zoals cilinders, ventielen, regelkleppen, actuatoren, koppelingen, leidingwerk en perslucht besturingen, tot het ontwerpen, tekenen, engineeren en installeren van hele pneumatische netwerken, inclusief besturingskasten en elektrische aansturing. Kort gezegd: alles wat na de compressor(en) komt.
Gestart wordt vaak met het uitvoeren van een inventarisatie, energiescans en/of druk- en stroommetingen. Daarna gevolgd door het inzetten van de juiste vakspecialisten, het opvolgen van de geïnventariseerde gegevens, alsmede het meedenken over of het implementeren van complete onderhoudsschema’s. Bij Airsave wordt in de regel gewerkt op basis van turn-key projecten (volledige ontzorging), maar voor wie zelf de regie wil houden is Airsave ook beslist een ervaren en meegaande partner. Hoofddoel is het realiseren van minder ongewenste stilstand, een hogere lijnperformance, forse energiebesparingen en, indien nodig, het doorvoeren van procesoptimalisaties.

Visuele inspectie

Elk nieuw project start met een visuele inspectie om de nulstatus van het aanwezige pneumatiek netwerk in kaart te brengen. Gelet wordt daarbij op afwijkingen, hinderlijke geluiden, drukval, vervuiling en eventuele verkrijgbaarheid van benodigde reservedelen. De kwaliteitseisen liggen in de voedingsindustrie standaard hoger. Ook in deze industrietak is Airsave bekend met de eisen die aan perslucht gesteld worden. Indien afwijkingen gedetecteerd worden, kunnen passende maatregelen worden genomen. Na een gesprek met de aanwezige operators en monteurs, kan vervolgens een volwaardig advies worden uitgebracht met betrekking tot de meest optimale onderhoudsstrategie. Zo’n advies kan eenmalige onderhoudsacties bevatten die op korte termijn noodzakelijk zijn, maar ook verbeteracties of een totale vernieuwing of revisie van bestaande installaties. In het kader van het realiseren van een lagere TCO (Total Cost of Ownership) kan Airsave worden ingeschakeld voor het geven van adviezen met betrekking tot het standaardiseren c.q. optimaliseren van voorradige componenten en is Airsave dé partner bij uitstek voor het behalen van opgelegde energiemaatregelen, gedocumenteerd en inzichtelijk.