Verkoop nieuwe trucks hoogtepunt voorbij

0

Na topjaar 2018 neemt de verkoop van nieuwe trucks in 2019 en 2020 af. Ook de verkoop van trailers daalt. Dit blijkt uit de nieuwe Assetvisie trucks en trailers van het ING Economisch Bureau.

Enerzijds wordt de vraag beperkt doordat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in uitbreiding van het wagenpark. Anderzijds zorgen economische vertraging en druk op de winst voor minder uitbundig investeren. Bedrijven beperken investeringsplannen ook als gevolg van het tekort aan chauffeurs.

Nadat de afzet nog een impuls krijgt door invoering van de ‘smart tachograaf’ in juni, laten investeerders in trucks het gas los. Truckfabrikant DAF schroefde de productie in aanloop al terug van het recordniveau van 254 naar 225 trucks per dag. Naar verwachting daalt het aantal Nederlandse registraties van nieuwe trucks in 2019 met 3% naar 15.500 en in 2020 met 11% naar 14.000. Dit is nog wel ruim boven het 10-jarig gemiddelde van rond de 13.000. Wegtransporteurs zijn minder optimistisch door economische vertraging en lastig door te berekenen stijging van loon- en brandstofkosten. Michiel Bremmers, Assetmanager transport bij ING Lease: ‘Na een aantal jaren van flink bovengemiddelde afzet verwachten we een normalisatie, de branche maakt een pas op de plaats.”

Chauffeurstekort
Naast de recente uitbreiding en minder rooskleurige vooruitzichten is het opgelopen chauffeurstekort een vaak genoemde reden om investeringsplannen bij te stellen. Transporteurs willen eerst de mensen werven en dan pas het materieel.

Zero emissie stadsvervoer
Verandering van toekomstige stedelijke distributie beïnvloedt de investeringen in trucks ook. De ambitie van het ontwerp klimaatakkoord is om 30 tot 40 Nederlandse steden vanaf 2025 emissie loos te bevoorraden. Elektrische trucks worden nu getest en komen binnen enkele jaren breed op de markt, maar zijn er nu nog niet. Terwijl er nog onduidelijkheid is over prijs en inzetbaarheid zijn ondernemers terughoudender met investeringen van trucks die hier ingezet worden, ook al zijn Euro VI-dieseltrucks nog een tijdje toegestaan.

Nieuwe trailers
De afzet van trailers pakt na recordjaar 2018 eveneens lager uit. Naar verwachting daalt het aantal Nederlandse registraties van nieuwe trailers in met 2% naar 15.500 en 18% in 2020. Ook hier is dat nog steeds ruim boven het 10-jarig gemiddelde van 10.800.