Welzijn werkende Nederlander flink verbeterd tijdens corona

Het welzijn van werknemers is tijdens corona in alle sectoren sterk toegenomen. Dat is de opmerkelijke conclusie van de eerste editie van de ‘Sectorale Welzijnsmonitor’ van ABN AMRO. Hierin is ook het welzijn in de industrie in kaart gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral een betere balans tussen werk en privé heeft gezorgd voor het toegenomen welzijn.

Terwijl tussen 2015 en 2020 het welzijn van de beroepsbevolking slechts licht verbeterde, was vorig jaar sprake van een enorme uitschieter (+12 procent). Deze piek, in een periode waarin de volksgezondheid onder grote druk stond, staat haaks op de economische recessie waarin Nederland terechtkwam.

Betere balans werk-privé

ABN AMRO heeft in de Sectorale Welzijnsmonitor het welzijn van Nederlandse werknemers in 17 sectoren onderzocht op basis van 88 variabelen en zeven categorieën: werk-privébalans, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, economie, gelijke kansen, veiligheid en klimaat. De variabelen bepalen samen het welzijn van medewerkers in een sector in een samengestelde index. Uit het onderzoek blijkt dat vooral een betere balans tussen werk en privé heeft gezorgd voor het toegenomen welzijn.

Het massale thuiswerken heeft hieraan waarschijnlijk een grote bijdrage geleverd, zelfs in sectoren waarin dit minder goed mogelijk is, zoals de industrie. Ouders waren dichterbij hun kinderen, sporten kon gemakkelijker in de lunchpauze en de reistijd kon aan andere zaken worden besteed. ABN AMRO concludeert bovendien dat er minder conflicten op de werkvloer waren dan in eerdere jaren en ook het aantal burn-out klachten afnam. Werknemers blijken bijvoorbeeld veel waarde te hechten aan vrijheid om verlof op te nemen, blijkt uit een bijbehorende survey van ABN AMRO onder ruim 2.000 werknemers.

Minder intimidatie en pesterijen

De coronacrisis legde in verschillende sectoren pijnpunten bloot. Zo blijkt dat werknemers in een aantal sectoren zich veiliger voelden dan voorheen, zoals medewerkers in de bouwsector. Hoewel het werk gewoon doorging, golden op de bouwplaats sterke coronarestricties waardoor de kans op ongelukken kleiner was. Ook pestgedrag, intimidatie en ongewenste seksuele aandacht kwamen door het thuiswerken veel minder voor in het bedrijfsleven.

In de categorie ‘gelijke kansen’ scoren de meeste sectoren echter onder de maat. Zo is in veel sectoren sprake van een ‘gender pay gap’: een verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen werkzaam in dezelfde sector. Ook krijgen hoogopgeleide medewerkers vaker de kans een opleiding te volgen dan laagopgeleiden. Van de laatste groep hebben drie op de tien medewerkers in de afgelopen jaren een cursus of opleiding gevolgd voor werk, terwijl dit voor hoger opgeleiden voor bijna zes op de tien personen geldt.

Tastbare zaken

Voor de meeste werknemers geldt dat zij tastbare zaken die dichtbij hun leven liggen – zoals de werk-privébalans, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling – belangrijker vinden dan abstracte thema’s als veiligheid, economie en het klimaat. “Pas als mensen in hun eigen leefsfeer worden geraakt, zijn zij zich bewust van grotere maatschappelijke thema’s.

Zo geldt voor een groot deel van de werknemers dat een goed evenwicht tussen werk en privéleven het allerbelangrijkste is”, zegt Franka Rolvink Couzy, Hoofd Sector Research van ABN AMRO. “Het is belangrijk dat werkgevers leren van de positieve effecten van de coronacrisis. Tijdens de pandemie is het welzijn onder werknemers immers op diverse fronten aanzienlijk toegenomen. Nu de economie van het slot gaat, staan werkgevers voor de keuze welke goede elementen zij willen behouden, zodat zij het welzijn van medewerkers óók structureel én op langere termijn kunnen verbeteren.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Klimaatdoelen 2030 zijn pittige opgave voor basismetaal- en metaalproductenindustrie

14-02 ABN AMRO constateert in het onderzoek ‘Met de beschikbare koolstofarme technologieën liggen de 2030…

Bedrijf en Economie

Industriële krimp houdt aan door zwakke klantvraag

03-12 Deze verslechtering was minder groot dan vorige maand, maar bleef aanzienlijk. Hiermee komt de…

Bedrijf en Economie

Loonkosten bedrijfsleven stijgen met ongeveer 17 miljard euro

16-05 De loongroei – die dit jaar waarschijnlijk 5,3 procent bedraagt – wordt aangejaagd door…

Bedrijf en Economie

Cyberdreiging onder MKB’ers flink toegenomen

03-05 In 2023 geldt dit voor meer dan driekwart van de bedrijven, terwijl dit begin…

Bedrijf en Economie

ABN AMRO voorspelt consolidatie in enorm groeiende verspaningsmarkt

15-03 De op volle toeren draaiende Nederlandse metaalbewerkers met verspaning als hoofdactiviteit staan volgens ABN…

Bedrijf en Economie

Decarbonisatie vraagt forse investeringen en regie overheid

27-10 De emissies van BKG in de Nederlandse economie is in de periode 1990-2020 met…

MetaalNieuws Extra IM

De voor- en nadelen van bedrijfskrediet

16-09 Je kunt de voorraden van jouw bedrijf alleen op peil houden als er voldoende…

Bedrijf en Economie

Machine-industrie blijft groeimotor in 2022

22-12 Het bankconcern noemt de enorme groei in 2021, waarmee de krimp van 5 procent…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?