Metaalunie en FME kijken positief naar regeerakkoord

0
543

Koninklijke Metaalunie en FME kijken met een positieve bril naar de plannen van het nieuwe kabinet. FME is positief over de plannen op het gebied van onderwijs, de versterking van innovatiekracht, cybersecurity en het topsectorenbeleid. Metaalunie wijst ook op de lagere winstbelasting voor bedrijven.

Jos Kleiboer, directeur Beleid van Metaalunie, noemt de voorgenomen lagere winstbelasting voor bedrijven ‘nodig om het verdienvermogen van bedrijven weer op sterkte te brengen na de economisch moeilijke jaren die achter ons liggen’. “Er wordt ook naar de werkgeverslasten gekeken, zowel bij de loondoorbetaling als het ontslagrecht. De precieze details ontbreken nog, maar de richting is positief”, aldus Kleiboer.

Metaalunie vindt verder dat techniekonderwijs voor Rutte III topprioriteit moet zijn. Kleiboer: “Want we hebben onze vakmensen hard nodig om productief te zijn in het MKB-metaal.” Hij is verder nieuwsgierig naar de plannen rondom energie en klimaat. “Ook daar moeten we goed naar kijken, omdat ondoordachte besluiten over energie en materiaalgebruik de productiviteit van de industrie ernstig kunnen schaden”, aldus de directeur Beleid Metaalunie.

Toekomstgericht investeren
FME waardeert vooral de plannen op het gebied van onderwijs, de versterking van innovatiekracht, cybersecurity en het topsectorenbeleid die in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de nieuwe coalitie staan. “De omstandigheden zijn gunstig. De economie draait goed en er is weer ruimte om te investeren. Om deze goede uitgangspositie daadwerkelijk om te zetten in vooruitgang, is het nu aan het nieuwe kabinet om toekomstgericht te durven investeren en handelen”, aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. “Daarmee kunnen de ondernemingen uit de technologische industrie een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.”

Digitaal leiderschap nodig
Nederland staat volgens FME voor een grote opgave: de transitie vormgeven naar een duurzame en digitale toekomst. Voor de technologische industrie is het cruciaal dat Nederland techproof is. Dat betekent dat het onderwijs mensen opleidt voor de banen van morgen en dat iedereen kan meedoen.
De komende jaren biedt de integratie van ICT in de productie nog veel kansen. Nederland loopt voorop en het is van belang om die positie vast te houden door te blijven vernieuwen. Met Smart Industry is binnen 4 jaar een extra economische groei van 1% mogelijk en dat biedt mooie exportkansen voor de industrie. Naast de structurele 95 miljoen voor cybersecurity uit het regeerakkoord, is financiering voor Smart Industry wel cruciaal. Het nieuwe kabinet geeft een belangrijke aanzet voor innovatie en cybersecurity, maar wat nodig is, is het nemen van digitaal leiderschap.

Nieuwe balans op de arbeidsmarkt
FME is ook blij dat het werkgeverschap aantrekkelijker wordt gemaakt met dit akkoord. De nieuwe regering zoekt duidelijk naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. Zo wordt het ontslagrecht versoepeld en wordt de WGA-premiedifferentiatie gehalveerd naar 5 jaar.
FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Nu de nieuwe coalitie een feit is, is het wat mij betreft alle hens aan dek. Mijn aanbod: laten wij – kabinet én bedrijfsleven- aan de slag gaan om de toekomst samen vorm te geven.”

GEEN REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Nieuw op MetaalPlein