Akkoord over nieuwe cao Metaal & Techniek

0
12495

FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben met werkgeversorganisatie FWT een akkoord gesloten over een nieuwe cao Metaal en Techniek (kleinmetaal). De metaalwerkers krijgen er 4,05% bij tot mei 2017 en eenmalig 0,65%. De jeugdloonschalen stijgen zelfs met gemiddeld 7%. De werkgevers zien de beperking van het aantal seniorendagen als een belangrijk winstpunt.

In de nieuwe cao verschuift de zeggenschap over werk en privé meer naar de werknemers. Zij krijgen de mogelijkheid om hun tijd zo in te delen dat ze vaker een vierdaagse werkweek krijgen, met behoud van een voltijd dienstverband. Ook krijgt iedereen er op 1 januari 2017 een vakantiedag bij. De seniorendagen gaan later in en lopen langer door, het totaal aantal hersteldagen blijft gelijk. Metaalwerkers kunnen meer zelf bepalen wanneer ze hun vrije tijd gebruiken en wanneer ze hersteldagen inzetten. 

Naast deze punten zijn er nog afspraken gemaakt over scholing, reparatie van de WW en flexwerk. De leden van de bonden kunnen in de komende weken over het akkoord stemmen.

Gespreide loonsverhoging
Het akkoord heeft een looptijd van 26 maanden. Werkgeversorganisatie FWT is tevreden over de beperkte, gespreide loonsverhoging van ruim 1,75 % op jaarbasis over de gehele looptijd en over de beperking van het aantal seniorendagen voor oudere werknemers. “De beheerste loonontwikkeling geeft de bedrijven in de Metaal en Techniek, zoals installatiebedrijven en metaalbewerkingsbedrijven, de mogelijkheid om te herstellen van de zware economische crisis van de afgelopen jaren. Om die reden is een langjarige cao afgesloten met structurele loonsverhogingen van 1,75% per 1 december 2015 en per 1 juli 2016 en van 0,55% per 1 januari 2017.”

Seniorendagen
Een belangrijk winstpunt voor de werkgevers is ook de beperking van het aantal seniorendagen. De ingangsdatum van de eerste seniorendag wordt 53 jaar vanaf 1 januari 2017, dit is nu nog 50 jaar. Werknemers gaan tot een leeftijd van 60 jaar minder seniorendagen opbouwen. Tevens vervalt de opbouw van extra seniorendagen als een oudere werknemer langer dan 1 jaar ziek is én kan de werkgever de seniorendagen in bepaalde gevallen verplicht inroosteren.

Jongeren
Werkgevers willen jongeren interesseren voor een carrière in de Metaal en Techniek door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden. Daarom worden de jeugdlonen per september 2016 verhoogd. Werknemers onder de 50 jaar krijgen er vanaf 2017 een vakantiedag bij. Dit betekent dat de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen oudere en jongere werknemers kleiner worden.

Trots op actievoerders
FNV-onderhandelaar Jacqie van Stigt zegt trots te zijn op al die werknemers in de kleinmetaal die hun nek hebben uitgestoken en zo de werkgevers hebben gedwongen weer aan de onderhandelingstafel terug te keren. “De massale inzet van vele duizenden stakers heeft tot dit principeakkoord geleid. Zonder hun actiebereidheid hadden we dit nooit kunnen bereiken.

Marco Hietkamp, onderhandelaar CNV Vakmensen: “De vastberadenheid van de leden en het creatief zoeken naar oplossingen hebben tot dit positieve akkoord geleid. Werknemers krijgen nu meer mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en meer zeggenschap.”

Acties in de Metalektro gaan door
De acties in de Metalektro (grootmetaal) gaan door totdat ook daar een fatsoenlijke cao ligt. Van Stigt: “Dit principeakkoord in de kleinmetaal is een geweldige opsteker voor de werknemers in de grootmetaal. Het laat zien dat actievoeren wel degelijk zin heeft.”