Betech: toename van uitbesteden in eigen land

0

Door de ontwikkelingen omtrent het coronavirus neemt de bewustwording van leveranciersafhankelijkheid en de invloed hiervan op de toeleverketen toe. Met als resultaat: meer nearshoring dan ooit, aldus de Betech Group, specialist in massadraaiwerk, spuitgieten en kunststofbewerking.

De grootste afweging voor uitbesteding in lagelonenlanden is de kostprijs per product. “Veelal wordt gedacht dat productie in bijvoorbeeld Azië per definitie goedkoper is dan in Nederland. Productiebedrijven in West-Europa met een hoge automatiseringsgraad bewijzen echter het tegendeel”, aldus Betech.

Positieve effecten corona

De wereldwijde effecten van corona zijn verschrikkelijk, daarentegen zorgt het virus ook voor meer bewustwording in de toeleverketen. En dat is volgens Betech goed nieuws voor de Nederlandse en – overall – de West-Europese maakindustrie. “Eén van de effecten van corona is dat producten en grondstoffen vanuit andere werelddelen simpelweg niet of slecht leverbaar zijn. Hierdoor komen bedrijven stil te liggen, denk bijvoorbeeld aan het sluiten van complete automotive fabrieken slechts enkele weken nadat China in lockdown ging. Op korte termijn is dit zonder twijfel negatief, maar doordat bedrijven leveranciers proberen te vinden die dichterbij huis produceren, ontstaat de bewustwording en krijgt men kennis van het feit dat een product voor een gelijk prijsniveau ook gewoon in West-Europa en zelfs Nederland geproduceerd kan worden. Voor de Nederlandse maakindustrie en economie liggen hier enorm veel kansen.”

Directe bijdrage in de strijd tegen Corona

Ook Betech krijgt in deze bijzondere periode de kans om te bewijzen dat producten tegen gelijke kosten dichtbij huis gemaakt kunnen worden. Veel internationaal opererende bedrijven realiseren zich dat ze met een lager risicoprofiel (leverbetrouwbaarheid) en tegen vergelijkbare kosten een kwalitatief gelijk of beter product kunnen kopen. Door de hoge mate van automatisering en dus lage toegevoegde waarde qua arbeidskosten, is Betech in staat een sterke concurrent van lagelonenlanden in bijvoorbeeld Azië te zijn.
Zo produceert Betech sinds enkele weken op twee van haar drie productielocaties componenten voor beademingsapparatuur. Een mooi voorbeeld van Made In Holland en bijpassende leverbetrouwbaarheid. Daarnaast produceert Betech Kunststoffen volop kunststof afschermingen voor onder andere kantoorpanden, winkels, horeca en bedrijfsauto’s om verspreiding van het virus te bestrijden. Een mooi detail hierbij is dat 15 procent van elke aankoop wordt gedoneerd aan de voedselbank.