Broeikasgasreductie

0

Vonk in Zwolle, onderdeel van de Industry International Groep, heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld die uitstoot van broeikasgas op platformen op zee sterk zal reduceren. Vonk ontwerpt en levert innovatieve elektrotechnische installaties, waaronder ook oplossingen voor groene stroomvoorziening op productieplatformen op zee.

Nu wordt de energie op zo’n platform vaak opgewekt met dieselaggregaten. Door de inzet van een Vonk Hybrid Power System wordt de CO2 emissie van een platform drastisch (tot 100%) verlaagd. Doordat de installatie nauwelijks onderhoud behoeft gaan ook de operationele kosten flink omlaag.

Vonk, een systeemintegratiebedrijf op het gebied van elektriciteit en automatisering, heeft een volledig schaalbare, plug & play oplossing ontwikkeld. Deze draait inmiddels al op een drietal platformen in de Noordzee.