Dieven omzeilen alarm bij inbraak bij Jacobs NCI

0
1569

Bij oppervlaktebehandelaar Jacobs NCI in Lomm is op 22 juni ingebroken. Behalve het feit dat er voor een groot bedrag aan materialen is gestolen, is de schade aan het gebouw groot. Dieven verschaften zich toegang tot het gebouw door middel van het maken van drie gaten in de muur.

Bij de normale toegangen en bij de ramen is een bewegingsmelder met alarm gemonteerd. Op de lange muur langs de baden (uiteraard) niet, en daar is door de inbrekers gebruik van gemaakt. Via de gaten kwamen ze bij de baden en in het magazijn zonder door de meldingszone te lopen. Door het niet afgaan van de inbraakalarm hadden de dieven ruimschoots de tijd om alle beschikbare metalen zoals de titanium kooien, het nikkel, koper en dergelijke uit de baden en uit het magazijn te halen en mee te nemen.
In Nederland horen we nu voor de eerste keer over deze wijze van inbreken. In de afgelopen jaren blijkt het in Duitsland al vele malen op deze manier te zijn gebeurd. Waarschijnlijk is de reden van de keuze van de dieven voor Jacobs NCI dus de ligging van het bedrijf, dicht bij de Duitse grens. Reden voor de politie om aan te nemen dat het hier om een (internationale) professionele bende gaat. De kans dat er dus een herhaling komt in Nederland acht de politie heel reëel.
Hoewel de kans klein is, kan het zijn dat de materialen als tweedehands bij andere ondernemers worden aangeboden. Mocht dit zo zijn dan hoort Jacobs NCI dit uiteraard graag ([email protected]).
Naast de geldelijke verliezen, de schade aan het gebouw en de bedrijfsstilstand was er toch nog een klein lichtpuntje. Via de mail werden op zondag direct alle branche collega ondernemers gewaarschuwd. Behalve het feit dat deze ondernemers hiermee geattendeerd werden op de risico’s, werd er veel hulp aangeboden. En met deze hulp kon Jacobs NCI op maandagavond al weer gedeeltelijk in bedrijf.