Eerste KOMO certificaat hekwerken voor B&G

0

SKG heeft het eerste KOMO certificaat voor hekwerken uitgereikt aan B&G Hekwerk. Directeur Arthur van der Graaf is blij met de certificatie. “Beter dan voorheen kunnen we hiermee duidelijk maken dat ons spijlenhekwerk van hoogwaardige kwaliteit is.”

Samen met de Nederlandse Hekwerk Industrie (NHI) is de Beoordelingsrichtlijn BRL 4108 ontwikkeld. Op basis hiervan kunnen SKG-KOMO-productcertificaten voor hekwerksystemen en poorten worden afgegeven. De hekwerken worden onder andere op het gebied van bruikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid getoetst.

Kwaliteit kunnen aantonen is volgens Van der Graaf erg belangrijk bij spijlenhekwerk. Of een product kwalitatief hoogwaardig of inferieur is, is volgens hem van de buitenkant niet altijd af te lezen. “Het verschil zit hem bijvoorbeeld in de wijze van verzinken en coaten”, legt hij uit. “Pas na verloop van tijd, als het inferieure hek gaat roesten of als de coating gaat verkleuren of afbladderen, wordt het kwaliteitsverschil duidelijk.”

SKG is al meer dan 35 jaar een keuringsinstituut voor bouwproducten. Als onafhankelijke en door de RvA geaccrediteerde instantie is SKG erkend om KOMO certificatie te mogen uitvoeren. SKG is opgericht door de industrie zelf om de prestaties en de veiligheid van industrieel vervaardigde producten en diensten in relatie tot de gebouwschil duurzaam te waarborgen. SKG is onderdeel van SKG-IKOB Certificatie.