Programma gestart voor certificeren 3D metaal geprinte producten

0

Er is een nieuw programma gestart dat tot doel heeft het Nederlandse MKB en de industrie te helpen om certificeerbare 3D metaal geprinte producten te maken. Zes bedrijven nemen al deel en naar verwachting worden dat er nog twee keer zoveel.

Het Publiek-Privaat Samenwerkingsprogramma ‘Metal Additive Manufacturing’ is opgezet door NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium) en TNO en gaat vier jaar lopen. Het is tot stand gekomen met hulp van het Ministerie van Economische Zaken en past binnen de Topsector HTSM. In het programma nemen naast EZ, NLR en TNO op dit moment zes bedrijven deel, waaronder één MKB. Ook zijn de universiteiten aangesloten, er zijn drie PhD promotieplaatsen binnen het programma.

Veel horden te nemen
De grote ontwerpvrijheid, mogelijkheid om functies te integreren en hoge materiaal efficiëntie bieden grote kansen voor 3D metaal printen in veeleisende toepassingen zoals aerospace en high-end industrie. Gewichtsreductie en verbeterde functionaliteit zijn voor deze toepassingen extra waardevol.
Bedrijven die starten met 3D metaal printen krijgen echter nogal wat horden te nemen. Om er een paar te noemen: Het is nog niet algemeen bekend waar benodigd poedermateriaal aan moet voldoen. Een ontwerper dient rekening te houden met specifieke richtlijnen en regels om een productie niet te laten mislukken. Voor het printen van kwalitatief goede producten is een juiste combinatie van instellingen essentieel. Het optimaliseren van al deze parameters is complex en tijdrovend. Er zijn veel combinaties van instellingen mogelijk, productietesten zijn duur en de productkwaliteit is niet snel of eenvoudig te bepalen. Een onderdeel is na het printen meestal nog niet klaar. Er is veelal een warmtebehandeling nodig om restspanningen te reduceren, draagstructuren moeten worden verwijderd, aan het oppervlak kleven nog kleine poederdeeltjes en de oppervlakteruwheid is te hoog.

Belangrijkste beperking
Gebrek aan methoden voor certificering van het 3D metaal printproces is de belangrijkste beperking voor grootschalige toepassing van 3D metaal printen. Enkele grote aerospace bedrijven met zelf-certificatie-autoriteit ontwikkelen momenteel methoden voor kwalificatie van hun 3D geprinte producten. Het is veel moeilijker voor kleinere bedrijven om dit te doen.
NLR en TNO hebben daarom dit PPS-programma opgezet voor de Nederlandse industrie om de benodigde bouwstenen te realiseren waarmee metalen producten voor veeleisende toepassingen met een marktconforme prijs en met een constante kwaliteit geprint kunnen gaan worden. Onderwerpen die binnen het programma aan bod komen zijn: materiaalkennis, proceskennis, certificatie & kwalificatie en ontwerpmethoden. Daarnaast krijgen deelnemende bedrijven de gelegenheid om een technologie demonstrator in te brengen.

Op dit moment worden de PPS-en getekend. Er is nog plaats voor deelname door industrie of MKB. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marc de Smit van NLR-Marknesse, Metal Additive Manufacturing Technology Centre. (MAMTeC@nlr.nl, 088-5114234)

Marc de Smit, R&D Engineer bij NLR, is een van de sprekers op het RapidPro congres. Hij spreekt op 3 maart om 11.45 uur.