Houd werkenden vitaal

Welke maatregelen kun je in je sector nemen om mensen gezond en wendbaar te houden, zodat werkenden langer kunnen doorwerken of eerder kunnen uittreden als dat nodig is? Het kabinet ondersteunt de komende 5 jaar sectoren met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).

Onze werkenden willen nog langer mee. Daarom is het belangrijk te investeren in duurzame inzetbaarheid. Dit zorgt ervoor dat meer werkenden gezond hun pensioen kunnen halen.

Via de MDIEU kunnen samenwerkingsverbanden in sectoren subsidie krijgen voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid, waardoor werkenden gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen. Ook is er subsidie voor het eerder laten uittreden van oudere werkenden die het niet volhouden door te werken tot hun pensioen.

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

De subsidie is te gebruiken om duurzame inzetbaarheid van werkenden in een sector te stimuleren. Meerdere thema’s en activiteiten komen in aanmerking voor de subsidie.

 • Gezond, veilig en vitaal werken bevorderen
  Het is belangrijk dat werkomstandigheden geen risico vormen voor de gezondheid (fysiek en/of mentaal), maar juist de mensen én de sector versterken. Denk hierbij aan de omgang met elkaar op de werkvloer, duidelijke werkinstructies, veilige productiemiddelen en het bevorderen van energie, motivatie en veerkracht van werkenden.
 • Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen
  Als werkgever is het belangrijk goede arbeidsvoorwaarden en een goede werkomgeving te bieden. Niet alleen aan de mensen in vaste dienst, maar ook aan werkenden zonder een vaste arbeidsrelatie. Dit kan bijvoorbeeld met een flexibele werkcultuur, waardoor het werk wordt afgestemd op de levens- en loopbaanfasen van werkenden. Daarnaast moeten werkgevers zorgen voor een goede werk-privébalans of balans tussen arbeid en zorg als dat nodig is. Ook de mogelijkheid voor werkenden om roosters en arbeidstijden flexibeler in te delen is van belang.
 • Een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren
  Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is voor talentontwikkeling. Versterk, verbreed of verdiep de vaardigheden bijvoorbeeld via taakroulatie, verbreden van functies of werkplekleren. Ook begeleiding van werkenden bij arbeidsmobiliteit tussen sectoren valt hieronder.
 • Bewustwording bij werkenden bevorderen – zowel van duurzame inzetbaarheid als van regie op eigen loopbaan
  Het is belangrijk om de kennis bij werkenden over loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden en de arbeidsmarkt te versterken. Denk bijvoorbeeld aan loopbaanadviezen en tijdig instromen in nieuwe sectoren met meer baankansen. Deze mobiliteit zorgt voor meer kennis en ervaring, waardoor iemand breder inzetbaar is. Of vergroot het inzicht in de financiële mogelijkheden voor werkenden om geleidelijk of eerder uit te treden.

In de Menukaart MDIEU-regeling worden de verschillende thema’s verder toegelicht. Ook zijn hier voorbeelden van activiteiten te vinden die voor subsidie in aanmerking komen.

Subsidie voor eerder uittreden

Er zijn oudere werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Dit kan momenteel via een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). De MDIEU biedt sectoren ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor deze RVU’s. De voorwaarde is wel dat sectoren tegelijkertijd óók investeren in duurzame inzetbaarheid.

Aanvraag sectoranalyse in september

Het nadenken over wat nodig is in een sector begint bij een goede analyse. Een subsidie helpt u daarbij op weg. Het aanvragen van een vaste subsidie van 20.000 euro voor een sectoranalyse kan van 1 t/m 30 september. Deze subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties in een sector. Meer informatie over het aanvragen van een subsidie voor een sectoranalyse vindt u hier.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

MKB-maakbedrijven digitaal veiliger

12-10 Metaalunie heeft hiertoe een partnercertificaat ondertekend met MKB-Nederland en IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches…

Personeel en Opleiding

VOMI Veilig officieel van start

09-03 VOMI Veilig beoogt het veiligheidsbewustzijn en de actiegerichtheid te versterken van operationele teams die…

Personeel en Opleiding

VOMI actief met veiligheid en scholing

20-10 VOMI is de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. Binnen de vereniging zijn…

Bedrijf en Economie

METAVAK staat klaar om de metaalindustrie veilig te ontvangen

01-09 Op de beursvloer komen de zes segmenten verbinden, automatisering, verspanen, plaatbewerking, 3D-printen en oppervlakte/reiniging…

Toeleveren

Herbruikbare poetsdoeken Mewa dragen bij aan veiligheid

22-04 In deze tijden van corona-pandemie is het belangrijk dat industriële bedrijven en werkplaatsen hun…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen