Kennissessie rol van robotica in geautomatiseerde en flexibele productie

6

Het Smart Industry Standaardisatieplatform (SISP) organiseert op 13 november een kennissessie over de rol van robotica in geautomatiseerde en flexibele productie. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de activiteiten van het SISP en van een aantal fieldlabs op dit gebied. Aansluitend worden praktijk handvatten op het gebied van robot veiligheid en modulariteit gepresenteerd. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de lessons learned en de rol van standaardisatie daarin.

Het Standaardisatieplatform Smart Industry is begin dit jaar opgericht door het Ministerie van Economische Zaken, TNO, NEN en FME. Doel van het initiatief is om standaarden uit de ICT en industrie bij elkaar te brengen en standaardisatie-initiatieven op elkaar af te stemmen. Zo stelt het SISP tijdens de kennissessie een aantal vragen. Flexibel produceren tegen de kostprijs van massaproductie: robotica kan volgens SISP een belangrijke rol spelen bij het realiseren van dit doel. Maar ook andere technologieën, zoals operator support en slimme procesbesturing zijn nodig. Dit brengt wel een nieuwe uitdaging met zich mee. Welke standaarden zijn nu nodig om deze technologieën goed met elkaar te laten samenwerken? Interfaces tussen robots kunnen leverancier-specifiek zijn, waardoor niet iedere robot met een robotarm verbonden kan worden. Standaarden op het gebied van robot-modulariteit bieden hiervoor richtlijnen. Ook zijn er volgens SISP qua veiligheid nog uitdagingen; zoals hoe er omgegaan moet worden met de inzet van robots die met mensen samenwerken, de zogenaamde cobots? Zij moeten veilig kunnen samenwerken met de mens, zonder dat er ongelukken gebeuren. Welke methoden en welke standaarden zijn hiervoor nodig?

Kennissessie
Om op deze vragen antwoorden te vinden organiseert het SISP op 13 november in Fontys Hogeschool in Eindhoven een kennissessie rondom dit thema. Het gaat dan om vragen als; aan welke standaarden moet een robot binnen de productie omgeving voldoen? Welke internationale standaardisatie ontwikkelingen sluiten hier het beste bij aan? Voor welke standaardisatie behoeften op het gebied van volledig geautomatiseerde en flexibele productie moeten nog oplossingen gevonden worden? Aanmelden voor de themabijeenkomst is mogelijk via NEN Evenementen. Het programma van de bijeenkomst is nog in ontwikkeling en wordt continue aangevuld.

Facebook Comments