Komende jaren kansen op werk in metaalbewerking en -industrie

0

De metaalbewerking en metaalindustrie bieden ook in deze tijd van economische crisis goede perspectieven voor jongeren die een opleiding moeten kiezen. Dit blijkt uit de sectoranalyse metaalindustrie die het UWV heeft uitgebracht.

Volgens het UWV zijn er ook voor werkzoekenden met een uitkering en voor zij-instromers baan- en opleidingskansen, al maken de economische crisis en de maatregelen in de zorg werkgevers op dit moment wel terughoudend. Er lopen bovendien bemoedigende initiatieven om mensen met een arbeidsbeperking of met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Tekorten door vergrijzing
Ondanks de economische tegenwind zijn er in de metaalindustrie ook nu vacatures die moeilijk zijn te vervullen, bijvoorbeeld voor gespecialiseerde lassers en CNC-verspaners. De werkgelegenheid krimpt, maar in sommige segmenten – zoals de hightech of de maintenance – zijn er groeimogelijkheden. Werkgevers verwachten op termijn een grote vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing. Vanuit het onderwijs komen te weinig gediplomeerden beschikbaar voor de sector. Hierdoor zijn er op de middellange termijn grotere tekorten te verwachten, zeker als de economie weer aantrekt.

Mogelijkheden voor laagopgeleiden
Door de verwachte tekorten aan technisch opgeleid personeel zijn de perspectieven in de metaalindustrie voor schoolverlaters redelijk tot goed. Voor uitkeringsgerechtigden zijn de perspectieven redelijk. Met name in de kleinmetaal zijn er mogelijkheden voor laagopgeleiden. Ook zijn er opleidingstrajecten voor zij-instromers mogelijk, zeker als de economie weer aantrekt. Ook hier geldt dat er vooral kansen liggen vanaf mbo-niveau 3

Download hier de UWV sectoranalyse metaal.