Lichte verbetering arbeidsomstandigheden

De Inspectie SZW heeft in 2014 bij 73% van de geïnspecteerde bedrijven in de metaalproductenindustrie overtredingen geconstateerd. Dat is een verbetering van 9% ten opzichte van 2011. Gerichte inspanningen van de sociale partners en de handhavende aanpak van de Inspectie SZW zorgen voor een betere naleving van de regels.

De inspecties vonden plaats bij 689 bedrijven in de metaalproductenindustrie. Uit risicoanalyses zijn bedrijven geselecteerd waar de kans op overtredingen het grootst is. De inspectie geeft dus geen representatief beeld van de sector.

Verbetering na inspectie
174 bedrijven bezocht de Inspectie SZW ook in 2011. De Inspectie constateert dat de arbeidsomstandigheden bij deze bedrijven beter op orde zijn dan bij bedrijven die in 2011 niet zijn bezocht. Bij 69 bedrijven werd zelfs geen overtreding meer vastgesteld.

Overtredingen
In totaal zijn 1971 overtredingen geconstateerd. In drie gevallen is het werk direct stilgelegd, omdat sprake was van valgevaar. Ook doet 26% van de bezochte bedrijven nog te weinig om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. De meeste overtredingen hebben echter te maken met het onveilig of onjuist gebruik van machines.

Onveilig gebruik machines
Uit de controles blijkt dat in 63% van de gevallen machines niet juist of onveilig gebruikt werden. Veelal ontbrak de afscherming of beveiligingsrichting op machines. Ook waren kranen of vorkheftrucks niet tijdig gekeurd en was er geen of onvoldoende onderhoud aan de machines.

Leerbedrijven
Van alle bezochte bedrijven bieden 372 een leer-werkplek aan jongeren. Bij 82% van deze erkende leerbedrijven is een overtreding aangetroffen. Om als leerbedrijf erkend te worden moet het bedrijf een goede en (sociaal) veilige leerplaats conform de Arbowet bieden. Ook bij bedrijven die gebruik maken van ingeleend personeel, constateerde de Inspectie vaker overtredingen.

Bedrijven bij wie overtredingen zijn geconstateerd zal de Inspectie SZW opnieuw bezoeken.

Lees hier het volledige inspectierapport

Tags

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Toeleveren

Explosieveiligheidsdocument nodig?

15-12 PKM, adviseurs voor de metaal- en technische sector, heeft een telefonische check in het…

Transport en Logistiek

Online tool voor dagelijkse controle heftrucks

01-07 Bij veel bedrijven zorgt de dagelijkse controle van heftrucks en hoogwerkers voor problemen, omdat…

Personeel en Opleiding

Herziene editie Handboek Risicobeheersing

20-04 Bij Kerckebosch Uitgeverij is de derde herziene editie van het Handboek Risicobeheersing verschenen. Het…

Personeel en Opleiding

Arboregels compleet

21-03 Het Compleet Arbo Regelgevingboek is al jaren de meest praktische en complete uitgave inzake…

Verbinden

De Vlamboog versterkt assortiment verse-lucht oplossingen

11-08 De Vlamboog in Hoofddorp heeft een overeenkomst gesloten met RSG Safety Nederland uit Venlo…

Geen categorie

Verbetercheck schadelijk geluid vernieuwd

11-02 5xbeter, het project voor veilig en gezond werken in de metaalbewerking en metalektro, lanceert…

Geen categorie

Veiligheidsweek biedt inspiratie

26-05 ‘Samen sterk voor veilig en gezond werk!’ Dat is het thema van de Week…

Geen categorie

Inzet 5xbeter werpt vruchten af

19-03 De inzet van het 5xbeter instrumentarium binnen bedrijven in de metaalbewerking en metalektro leidt tot concrete…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV