Metaalsector boekt MVO-vooruitgang

Bedrijven die deelnemen aan het internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector hebben ondanks Covid-19 restricties vooruitgang geboekt in het tweede jaar. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2020-2021 van het convenant.

Een ander belangrijk aandachtspunt binnen het convenant is de recycling van metalen

Zo maken steeds meer bedrijven gebruik van de aangeboden tools en wordt internationaal MVO vaker opgenomen in beleid en managementsystemen. Ook mocht het convenant het afgelopen jaar vijf nieuwe deelnemers verwelkomen.

Professionalisering

Het tweede jaar van het convenant stond in het teken van professionalisering en uitbreiding. In de jaarrapportage staat dat zes van de negen aangesloten bedrijven in het tweede jaar een internationaal MVO-beleid hebben geformuleerd. Ook hebben zeven bedrijven de belangrijkste risico’s in de keten geïdentificeerd, waarbij vooral risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid en milieu-/watervervuiling naar voren kwamen.

De vooraf afgesproken deadline voor de ontwikkeling van individuele actieplannen om risico’s aan te pakken en te voorkomen werd door geen van de bedrijven gehaald. Hier wordt nu aan gewerkt met hulp van de andere partijen in het convenant. Om bedrijven intensiever te ondersteunen bij het doorlopen van de zes due diligence-stappen werden de systemen en tools van het convenant verbeterd en ingezet op het delen van kennis via online bijeenkomsten.

Uit de monitoring blijkt dat dit heeft geleid tot meer begrip van de zes due diligence-stappen bij bedrijven in de metaalsector.

Recycling

Een ander belangrijk aandachtspunt binnen het convenant is de recycling van metalen. Sinds enkele jaren wordt steeds meer schroot geëxporteerd naar landen buiten Europa. De omstandigheden waarin de verwerking van deze metalen plaatsvindt brengen extra risico’s met zich mee. Het afgelopen jaar werd daarom binnen de werkgroep recycling de recyclingketen in kaart gebracht.

Deze analyse zal komend jaar worden gebruikt om samen met stakeholders in een gezamenlijk project verbeteringen door te voeren. Daarnaast raken steeds meer metaalrecyclingbedrijven overtuigd van het belang van internationaal MVO en traden meerdere bedrijven toe tot het convenant.

Nieuwe voorzitter

De partijen in het convenant starten het derde jaar met een nieuwe voorzitter. Tineke Lambooy is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Nyenrode Business Universiteit. De afgelopen jaren deed zij voor de Europese Commissie onderzoek naar ‘sustainability hotspots’ in internationale ketens. Als bestuurslid van de NGO Stand Up For Your Rights en van de Club van Rome – Nederland is zij actief betrokken bij de economische en maatschappelijke transitie naar een circulaire en rechtvaardige economie.

Tineke Lambooy: “Er gaan steeds meer stemmen op voor verplichte due diligence-wetgeving in Nederland en op Europees niveau. De bedrijven die zijn aangesloten bij het convenant hebben de stap in de juiste richting al gezet en verkeren in een gunstige positie als deze wetgeving in de praktijk wordt gebracht. Ik kijk er dan ook naar uit om hen te ondersteunen bij de implementatie van due diligence in hun bedrijfsactiviteiten en samen te werken aan een duurzame en verantwoorde metaalsector.”

Tags

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Sterke MVO-prestatie Edumar

04-02 De door Edumar behaalde score is volgens de MVO-Keurmerkcommissie bijzonder, temeer omdat het voor…

Werkplaatstechniek

Technische Unie wil nog veel meer afgedankt gereedschap inzamelen

11-12 Groothandelsketen Technische Unie heeft als eerste de Recycle Power Award ontvangen. Deze nieuwe onderscheiding…

Materialen

Kunststoffenbeurs met focus op duurzaamheid en circulariteit

19-09 De vraag naar kunststofproducten stijgt onverminderd. Zo wordt er in 70 procent van alle…

Bedrijf en Economie

Processen metaalbedrijven steeds duurzamer

03-09 Metaalbedrijven zetten steeds meer stappen om duurzaam te ondernemen. Veel bedrijven in de metaalsector…

Plaatbewerking

MVO-certificaat is voor Zantech signaal naar de buitenwereld

11-02 Zantech heeft een MVO-certificaat ontvangen. Directeur Bart van der Zande kreeg deze verklaring uit…

Bedrijf en Economie

Kumoweld wil MVO-koploper zijn

13-11 Kumoweld Assen wil zichzelf optimaal inzetten voor circulair en duurzaam ondernemen. Het behalen van…

Bedrijf en Economie

FME Platform Succesvol Duurzaam gelanceerd

05-11 FME heeft een volgende stap gezet in het ondersteunen van haar leden bij een…

Bedrijf en Economie

MKB-metaal krijgt steeds meer oog voor MVO

07-05 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) krijgt langzaam maar zeker voet aan de grond in de…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X