Metaalsector VS ziet betalingsmoraal verslechteren

0
107

Een groot aantal bedrijven in de Verenigde Staten (33 procent), Canada (34 procent) en Mexico (40 procent) verwacht dat bij steeds meer klanten de betalingsachterstanden zullen oplopen tot meer dan 90 dagen. Vooral de metaalindustrie, bouw- en IT-sector worden hard getroffen door deze verslechterende betalingsmoraal.

Dit blijkt uit de Betalingsbarometer Noord-Amerika, waarin Atradius de betalingsmoraal van bedrijven in de VS, Canada, Mexico en Brazilië heeft onderzocht. In de Amerikaanse metaalsector houdt maar liefst 83 procent van de bedrijven er rekening mee dat betalingsachterstanden zullen oplopen. Dit geldt voor vier op de tien bouwbedrijven en bijna een derde van de IT-bedrijven in de VS. In de Canadese bouwsector maken drie op de vijf bedrijven zich zorgen over oplopende betalingsachterstanden. In Mexico verwacht 64 procent van de bedrijven in de machinesector en 54 procent van de bouwbedrijven en bedrijven die actief zijn in de markt voor duurzame consumptiegoederen dat het langer zal duren om achterstallige facturen bij klanten te innen.

“Nadat het aantal faillissementen in het afgelopen decennium steeds opnieuw is gedaald, is nu voor het eerst sprake van een kentering. Steeds meer bedrijven in Noord-Amerika verwachten dat de betalingsachterstanden zullen toenemen. Deze omslag is vooral het gevolg van koerswijzigingen in het handelsbeleid in de regio in combinatie met een internationale groeivertraging. Hierdoor verslechteren niet alleen de vooruitzichten op insolvabiliteit, maar komt ook het internationale handelsverkeer onder druk te staan”, vertelt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland.