Metaalunie: Meer aandacht MKB-metaal nog steeds noodzakelijk

In een eerste reactie op de begrotingsvoorstellen voor 2017 die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie, het positief te vinden dat ‘echt’ ondernemen wordt beloond. “Ondernemersfaciliteiten voor echte IB-ondernemers (waaronder zelfstandigenaftrek) liggen niet onder vuur”, noemt Kleiboer als voorbeeld. “Schijnzelfstandigheid wordt door de Wet DBA aangepakt.”

Wat Metaalunie verder opvalt is dat de aangekondigde bezuiniging op het gebied van innovatie van zo’n 25%, volledig is verdwenen en het complete budget gelijk is gebleven. Kleiboer: “Het is voor innovatief Nederland, waarvan onze achterban deel uitmaakt, ontzettend goed nieuws. Het betekent dat bestaande instrumenten, ondanks samenvoegingen, toch qua innovatiekracht en ondersteuning vanuit de overheid gelijk blijven. We hopen wel dat dit ook na de verkiezingen overeind blijft.”
Metaalunie dringt er wel op aan om innovatiestimulering meer aan te laten sluiten op kleine bedrijven door deze regeling ook weer van toepassing te verklaren op ‘procesinnovaties’. “De meeste MKB-bedrijven innoveren in belangrijke mate met procesinnovaties”, vindt Kleiboer. “Dit moet extra gestimuleerd worden. De huidige definitie van innovaties waarop de WBSO van toepassing is, sluit deze procesinnovaties ten onrechte uit en vormt voor het kleinbedrijf een onnodige en ongewenst obstakel.”

Pensioenklem
Positief noemt Kleiboer de verlaging van de vennootschapsbelasting tussen 2018 en 2021 door het stapsgewijs verlengen van de eerste schijf van € 200.000,- tot € 350.000,-. Daarnaast kan het pensioen in eigen beheer worden afgekocht tegen een korting van 34,5%. Dit bedrag kan vervolgens weer terug worden gestort in de BV, zodat directeuren-grootaandeelhouders hierover geen box 3 heffing hoeven te betalen. Kleiboer: “Hierdoor wordt de DGA bevrijd van de pensioenklem, die mogelijke dividenduitkeringen in de weg staat.”

Think small first
Toch blijven er genoeg onderwerpen die volgens Metaalunie ontbreken in de kabinetsplannen. “De problemen op de arbeidsmarkt door de Wet Werk en Zekerheid en de loondoorbetaling bij ziekte worden niet opgepakt”, zegt Kleiboer. “Dit moet echt een speerpunt van een nieuw te vormen kabinet worden.”
Kleiboer heeft minder begrip over het feit dat er weliswaar veel wordt gesproken over het MKB als banenmotor in de economie, maar dat het MKB er beleidsmatig bekaaid afkomt. “Stimulering in de vorm van subsidies blijft onvoldoende bereikbaar en de regelgeving vaak te ingewikkeld”, aldus Kleiboer. Hoe dat wel zou kunnen, heeft Metaalunie verwoord in haar zogeheten ‘Verkiezingsprogramma voor een gezonde maakindustrie’ waarin het aangeeft hoe een succesvol kabinetsbeleid voor het MKB-metaal er uitziet.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie over Prinsjesdag: rol MKB-maakbedrijven essentieel bij alle uitdagingen

19-09 Metaalunie constateert dat Prinsjesdag vooral ook in het teken staat van de Tweede Kamerverkiezingen…

Bedrijf en Economie

Metaalunie: kabinetsplannen zijn recept voor zware tijden voor MKB-maakbedrijven

21-09 “Het kabinet gaat de uitdagingen te lijf met een aanzienlijk pakket aan maatregelen om…

Bedrijf en Economie

FME: Koopkracht bedrijven moet prioriteit zijn

20-09 Andere Europese landen hebben een steunpakket opgetuigd om de industrie te ondersteunen. Ook Nederland…

Bedrijf en Economie

Metaalunie begroet verduurzamingsinvesteringen kabinet

22-09 Veel nieuw beleid en daaraan gekoppelde uitgaven worden helaas overgelaten aan een nieuw kabinet.…

Bedrijf en Economie

Metaalunie: Prinsjesdag biedt kansen voor MKB

16-09 In de rijksbegroting die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd, zitten afspraken waar het…

Bedrijf en Economie

Reactie Metaalunie op Miljoenennota: Versterk positie MKB-bedrijf

18-09 Koninklijke Metaalunie vindt dat dit kabinet alles op alles moet zetten om Nederland niet…

Bedrijf en Economie

Metaalunie: kabinet pakt niet door

20-09 “De begroting voor 2019 is op orde en geeft een mooi financieel beeld. Maar…

Bedrijf en Economie

Metaalunie: nieuw kabinet moet MKB-metaal duwtje in de rug geven

20-09 Het huidige (demissionaire) kabinet sluit de boeken met een keurige begroting, maar een nieuw…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV