Metaalunie: kabinet pakt niet door

3

“De begroting voor 2019 is op orde en geeft een mooi financieel beeld. Maar in het achterliggende beleid ontbreekt het aan de echte daadkracht die nu juist wel mogelijk is. Zo blijven er teveel hete hangijzers waar het kabinet zich ogenschijnlijk zijn vingers niet aan wil branden.” Dit zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid van Koninklijke Metaalunie, in een eerste reactie op de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting voor 2019 van Rutte III.

“Dat de belastingen omlaaggaan is positief, daarentegen is de aangekondigde verhoging van het box II-tarief onterecht en geeft het een verkeerd signaal”, vindt Kleiboer. Veel concrete maatregelen op het terrein van arbeidsrecht, loondoorbetaling bij ziekte en energietransitie blijven achterwege en dat is een gemiste kans meent de Metalunie-directeur: “Het is jammer dat het kabinet, nu het wel de financiële armslag heeft, niet doorpakt op thema’s die kansen scheppen voor ondernemers en het ondernemerschap stimuleren.”

Praktijkleren
Metaalunie vindt verder dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor de subsidieregeling praktijkleren in het mbo (BBL). “De dreigende afschaffing is afgewend, maar ook elke bezuiniging daarop is voor ons onacceptabel. Juist nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt en het sowieso al lastig is om jonge mensen én zij-instromers binnen te krijgen, heeft het tornen aan de BBL een averechts effect”, vindt Kleiboer. In het algemeen wordt het aannemen van personeel niet echt gestimuleerd. Aanpassing van de werkkostenregeling is wel positief, meent hij.

Metaalunie betreurt het, net als MKB-Nederland, dat het kabinet een belangrijk maatschappelijk thema als verdere verduurzaming niet organiseert op een manier die haalbaar en betaalbaar is voor het MKB waardoor ondernemers afhaken. “Ook hier blijven er kansen liggen die wel verzilverd zouden kunnen worden met net dat kleine duwtje in de rug van een ondernemer”, aldus Kleiboer.

Facebook Comments