Metallurgisch beurs kwartet jaagt innovaties aan

0

Het metallurgische beurskwartet Gifa, Metec, Thermprocess en Newcast heeft eind juni gedurende vijf beursdagen in Messe Düsseldorf 72.500 bezoekers getrokken. Opvallend was het opnieuw toegenomen internationale karakter van de vier beurzen, die zich onder de gezamenlijke noemer Bright World of Metals presenteerden.

Van de exposanten was 70 procent afkomstig van buiten Duitsland, van de bezoekers (uit 118 landen) 66 procent. Vooral van overzee is de vraag naar Europese metallurgie- en gieterijtechniek zeer groot, met name uit de Aziatische regio. De bezoekers waren natuurlijk vooral geïnteresseerd in de innovaties van de exposanten. De gesprekken op de stands gingen vooral over digitalisering, automatisering, additive manufacturing en het efficiënt gebruik van grondstoffen.

Ook de thema’s energie-efficiency en het gebruik van ruwe materialen stonden in het middelpunt van de belangstelling, zoals op de ecoMetals trails te bespeuren was.

De vier beurzen bewezen zich opnieuw als aanjagers van trends en innovaties. Vooral de megathema’s additive manufacturing en Industrie 4.0 liepen als een rode draad door de twaalf beurshallen van het beurscomplex in Düsseldorf. Beide thema’s trokken veel belangstelling. Maar ook de thema’s energie-efficiency en het gebruik van ruwe materialen stonden in het middelpunt van de belangstelling, zoals op de ecoMetals trails te bespeuren was. Metec-president Burkhard Damen: “De Metec heeft een duidelijk statement en signaal gegeven voor de toekomst de metallurgie en de productie van staal. De exposanten presenteerden concepten voor oplossingen, die in eerste lijn de toekomstige highlight thema’s van de branche weerspiegelen: ecoMetals, additive manufacturing, duurzaamheid en digitalisering. We moeten nu deze spirit meenemen en omzetten voor een succesvolle toekomst.” Gifa, Metec Thermprocess en Newcsat worden opnieuw gehouden in juni 2023.