MKB-metaal positiever over tweede kwartaal

0
47

Na drie maanden van afname van de groei verwacht het MKB-metaal een beter tweede kwartaal. Dat is de meest opvallende uitkomst van de Metaalunie Economische Barometer. Ook zijn er minder negatieve verwachtingen ten aanzien van investeringen in het machinepark. Het MKB-metaal verwacht dat het tweede kwartaal zowel qua orderpositie (binnen- en buitenland) als qua bedrijfsresultaat beter zal zijn.

Orderpositie binnenland
In het eerste kwartaal van 2019 is de orderpositie binnenland verder afgevlakt. In het hele MKB-metaal zijn er nog steeds meer bedrijven waarbij de orderportefeuille is toegenomen, dan er bedrijven zijn waar deze is afgenomen. Maar de groei is toch aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld drie kwartalen geleden. Toen nam bij de helft van de bedrijven de binnenlandse orderportefeuille toe tegenover 9% waarbij deze afnam. In het eerste kwartaal van 2019 is bij 30% van de bedrijven de orderportefeuille gegroeid terwijl deze bij ruim 20% afnam.

Ondernemers zijn nog redelijk tevreden over hun binnenlandse orderpositie. 42% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over de orderpositie. Slechts 8% van de respondenten geeft aan ontevreden te zijn over deze orderpositie. In het vorige kwartaal was het aantal ondernemers dat een toename van de orderpositie verwachtte, nagenoeg gelijk aan het aantal ondernemers dat een afname verwachtte. Aan het einde van het eerste kwartaal hebben de optimisten weer licht de overhand. 23% verwacht in het tweede kwartaal een toename van de orderpositie, terwijl 18% een afname ervan verwacht. De gemiddelde totale orderportefeuille in weken is licht afgenomen van 9,4 naar 9,2 weken.

Orderpositie buitenland
Bij 30% van de exporterende bedrijven is de orderpositie buitenland toegenomen, terwijl deze bij 15% is afgenomen. Per saldo is dat +15%. Een kwartaal eerder was dit per saldo +24% maar een halfjaar eerder +12%. Terwijl de ontwikkeling van de binnenlandse orderpositie over het algemeen redelijk gelijkmatig gaat, schommelt die van de buitenlandse orderpositie veel meer.

Vier op de tien ondernemers geeft aan positief te zijn over de orderpositie, terwijl maar 8% aangeeft niet tevreden te zijn. In het vierde kwartaal waren de verwachtingen over de orderportefeuille voor het eerste kwartaal van 2019 beduidend minder positief dan in voorliggende kwartalen. De verwachtingen voor de buitenlandse orderpositie voor het tweede kwartaal van 2019 zijn weer wat positiever. Vorige kwartaal per saldo 16%, nu is dat percentage opgelopen tot 25%.

Bedrijfsresultaat
Na een hoogtepunt in het eerste kwartaal van 2018 is het bedrijfsresultaat langzaam afgenomen. In het eerste kwartaal is bij een kwart van de respondenten het bedrijfsresultaat toegenomen terwijl dit bij 21% is afgenomen. De waardering van het bedrijfsresultaat is in het eerste kwartaal ook iets lager dan in de voorgaande kwartalen, zij het dat nog steeds de helft van de respondenten aangeeft tevreden te zijn met het bedrijfsresultaat. Slechts 5% van hen zegt ontevreden te zijn over het bedrijfsresultaat.

Ook voor het bedrijfsresultaat verwacht het MKB-metaal een beter tweede kwartaal. Per saldo verwacht nu 19% een beter bedrijfsresultaat. Dit was in het vierde kwartaal slechts 4%. 23% van de respondenten verwacht een toename van het bedrijfsresultaat. Eén op de tien bedrijven verwacht een lager bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal van 2019. Het aantal bedrijven dat zegt winst te maken, ligt in het eerste kwartaal op een vergelijkbaar niveau als dat van het vierde kwartaal. Bijna driekwart van de bedrijven geeft aan winst te hebben gemaakt tegenover 6% dat aangeeft verlies te maken.

Investeringen in het machinepark
De afname die in het tweede kwartaal van 2018 is ingezet, zet zich niet door in het eerste kwartaal van 2019. In het vierde kwartaal gaven iets meer ondernemers aan het komende halfjaar minder te zullen gaan investeren, in het eerste kwartaal is de investeringsverwachting in evenwicht. Er zijn net zoveel bedrijven die denken meer te gaan investeren als bedrijven die denken minder te gaan investeren.

Verkoopprijzen
In het vierde kwartaal wist 31% van de bedrijven de verkoopprijzen te verhogen, terwijl 3% de verkoopprijzen heeft verlaagd. Afgezet tegen het vierde kwartaal van 2018 is dat een toename. Een jaar geleden verhoogde 36% van de bedrijven hun verkoopprijzen.