Mogema verbetert productieplanning

0

Mogema in ’t Harde, hightech expert in lassen, verspanen en vacuümtechnologie en specialist in hoogwaardige engineering en assemblage, ondervond uiteenlopende problemen met de productieplanning. Deze zijn aangepakt met Limis Planner.

Met zo’n 3.000 lopende orders met een gemiddelde doorlooptijd van 2 maanden was er bij Mogema (onderdeel van Aalberts Industries) behoefte aan meer overzicht. De geplande tijd was niet orderspecifiek terwijl orders wisselende doorlooptijden hebben. Ze wilden graag eerder zien waar eventuele bottlenecks zouden kunnen ontstaan. Op de werkvloer werd wel geclusterd, maar daarbij ontbrak het inzicht in leverdata en prioriteiten waardoor het clusteren tot gevolg had dat ander werk soms achterliep.

Mogema heeft een AS/400 systeem van I-Make als ERP-pakket. De planning werd gedaan in I-Make en van daaruit werden capaciteitsoverzichten automatisch ingelezen in Excel. Men plande op oneindige capaciteiten, maar wilde graag op oneindige én eindige capaciteiten plannen.

De directeur van Mogema had in zijn vorige werkomgeving al naar tevredenheid gewerkt met Limis Planner en zodoende had Limis een streepje voor bij de zoektocht naar een oplossing voor de productieplanning. Mohamed Botaarourt, Planner/ERP Application Manager van Mogema: “We stonden op het punt de planmogelijkheden uit te breiden. Om te onderzoeken of Limis Planner een oplossing zou zijn is een wensen- en eisenlijst opgesteld en een GAP-fit analyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat Limis Planner aansloot bij de behoefte van Mogema, hoewel sommige van onze eisen niet werden ondersteund. Dit betrof details in de MRP maar daarvoor is een alternatieve weg ingeslagen die goed werkt. Een werkorder kan bij ons meerdere vaste bestemmingen hebben en met de MRP kan je schuiven. Limis heeft daarop wijzigingen in het pakket doorgevoerd zodat onze wens kon worden vervuld. Daarnaast wilden we plannen op eindige en oneindige capaciteiten, volgens het Just in Time (JIT) principe met als doel onze voorraad eindproducten en halffabrikaten en het aantal koopdelen te verminderen omdat dat onnodig veel geld kost. Tenslotte wilden we inzicht in de capaciteitsplanning zodat we meer proactief konden reageren.”

Oplossing
“Voor ons was duidelijk dat werk beter moest worden geclusterd”, vervolgt Botaarourt. “Het omstellen van onze gereedschappen duurt soms wel een halve dag, dus het optimaliseren daarvan biedt ons direct veel voordeel. In Limis Planner hebben we veel overzicht waardoor we goed voortijdig kunnen anticiperen op bijvoorbeeld het ontstaan van bottlenecks. Limis Planner geeft inzicht waar ze ontstaan, hoe groot ze zijn en welke orders dit veroorzaken. Dat Limis Planner rekening houdt met What-if orders is voor ons een uitkomst. We zien direct wat de impact van een nieuwe order is op de capaciteit. We staan op het punt te beginnen met terugsluizen van de gewijzigde plandata naar AS/400 om te worden verwerkt voor de inkoop. De planning loopt volgens JIT.”

Verbetering op vele fronten
De nieuwe manier van plannen heeft Mogema veel gebracht. Botaarourt: “Met één muisklik hebben we inzicht in onze productiecapaciteit, op korte én lange termijn. Hiervoor gebruiken we de bulldozergrafiek in Limis Planner. We kijken zo´n twee maanden in het voren en kunnen dan nog rustig bekijken of we nog tijd hebben om te schuiven met de order of dat deze op een andere machine moet worden uitgevoerd of dat we onze capaciteit anders moeten gaan inzetten of dat de order uitbesteed moet worden. We hebben minder last van bottlenecks en hebben onze achterstandsuren kunnen halveren. We zijn op de goede weg en ervan overtuigd we hierin nog meer stappen kunnen maken. Heel fijn aan Limis Planner is dat de kritieke orders worden getoond in het startscherm. In één oogopslag weten we waar we moeten ingrijpen. Dat geldt ook voor orders die dreigen te gaan achterlopen.”

Limis is exposant op Techni-Show (15-18 maart).