Nieuwe orders nemen hoge vlucht

De industrie heeft 2013 goed afgesloten. De NEVI Purchasing Managers Index (NEVI PMI) noteerde over december een waarde van 57.0 (november 56.8). We moeten 2 jaar teruggaan voor dit soort groeicijfers. Het aantal nieuwe orders nam in de grootste mate toe in 32 maanden en de toename van de exportorders was de grootste sinds februari 2011. De productie steeg mee, maar niet genoeg om het aantal nieuwe orders bij te houden, waardoor de voorraad gereed product opnieuw daalde.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam toe en de levertijden werden beduidend langer. De inkoopactiviteiten intensiveerden flink, maar de voorraad ingekochte materialen steeg slechts in geringe mate.
De inkoopprijsinflatie bereikte het hoogste niveau in 15 maanden. De stijging van de verkoopprijzen was echter beperkt. De werkgelegenheid bleef onveranderd.

Nieuwe orders index
De stijging van het aantal nieuwe orders (tweede maand op rij) was in december opnieuw groter dan de maand ervoor en bereikte het hoogste niveau sinds april 2011. De panelleden schreven deze toename van het aantal nieuwe orders onder meer toe aan het verbeterde klantenvertrouwen en de toegenomen vraag. Ruwweg een derde van de panelleden maakte melding van een groter aantal nieuwe orders, tegenover 20% die een daling noteerde.

Productie index
De Nederlandse producenten maakten in december melding van een verdere verhoging van de productieomvang. Deze toename was fors, groter dan in november en de grootste in drie maanden. De panelleden gaven over het algemeen aan dat zij de productie hadden verhoogd om de forse toename van het aantal ontvangen nieuwe orders te kunnen verwerken.

Inkoopprijs index
De gegevens voor december wijzen voor de vierde maand op rij op een stijging van de inkoopprijzen voor de Nederlandse productiebedrijven. Een aantal respondenten maakte melding van hogere grondstofprijzen. De inkoopprijsinflatie bereikte het hoogste niveau in 15 maanden, maar bleef onder het historische onderzoeksgemiddelde.

Volgens NEVI-hoogleraar Inkoopmanagement Arjan van Weele is de motor achter de groei tweeledig: de nog altijd sterke exportcijfers, maar nu ook de verder aantrekkende binnenlandse vraag. “Een sterke orderpositie leidt tot hogere productiecijfers en hogere inkoopvolumes. De rapportages maken duidelijk dat de groei op dit moment beperkt wordt doordat leveranciers de vraag naar grondstoffen en componenten niet aankunnen. Dit blijkt uit de langere levertijden waarmee men te maken heeft. Als de vraag groter is dan het aanbod nemen volgens het boekje ook de prijzen toe. Klopt dit? Jazeker! We zien inkoopvolumes sterk toenemen doordat inkopers extra lijken te bufferen. Gevolg hiervan: stijgende inkoopprijzen, die in hogere verkoopprijzen worden door vertaald. Men moet hiermee oppassen omdat als men dat al te fors doet dit de groei zal afremmen. En dat zou natuurlijk jammer zijn!”

In december maakten bedrijven wat werkgelegenheid betreft even pas op de plaats. Eerst de kerst maar eens afwachten en dan het nieuwe jaar met frisse moed beginnen, zo lijken ondernemers te denken. “Gelijk hebben zij!”, aldus Van Weele. “Het nieuwe jaar zal goed van start gaan. Een mooi perspectief voor 2014. Ik houd mijn rapportcijfer op de 7.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

MKB-metaal breekt met traditioneel slecht derde kwartaal

23-10 Het MKB-metaal heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de…

Bedrijf en Economie

Industrie gaat mooie zomer tegemoet

02-06 De groei van de industrie in Nederland zet nog steeds door. Met een score…

Bedrijf en Economie

Versnelling in MKB-metaal blijft uit, maar verwachtingen stijgen

30-04 Het goede economische nieuws waarop we bijna dagelijks getrakteerd worden, is nog niet terug…

Geen categorie

Industrie blijft op volle kracht draaien

02-03 De productie van de Nederlandse industrie is ook in februari weer behoorlijk gestegen, maar…

Bedrijf en Economie

Komende maanden aanvullende investeringen in industrie

05-01 Veel industriële bedrijven gaan hun capaciteit uitbreiden en dat zal de komende maanden tot…

Bedrijf en Economie

Productiegroei metaal trekt licht aan in 2015

19-12 De productie in de metaalbewerking zal in 2015 een beperkte groei kennen van 1…

Bedrijf en Economie

CBS: Industrie positiever over 2015

24-11 Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15…

Bedrijf en Economie

Opmars producerende industrie blijft aanhouden

03-11 De Nederlandse productiesector heeft in oktober een sterke prestatie neergezet met de hoogste PMI…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV