Normen warm- en koudvervaardigde buisprofielen gepubliceerd

0
191

De normen voor warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden en koudvervaardigde buisprofielen: Toleranties, afmetingen en profieleigenschappen zijn gepubliceerd. Beide normen zijn herzien en vervangen die uit 2016.

NEN-EN 10210-2:2019 voor warmvervaardigde buisprofielen vervangt de bestaande NEN-EN 10210-2 uit 2016 met Correctieblad uit 2007 en het tweede normontwerp NEN-EN 10210 uit 2018. NEN-EN 10219-2:2019 voor koudvervaagde buisprofielen vervangt de bestaande NEN-EN 10219-2: 2006 en het tweede normontwerp NEN-EN 10219.

Warmvervaardigde buisprofielen
NEN-EN 10210-2:2019 maakt deel uit van een serie over buisprofielen met een ronde, vierkante, rechthoekige of elliptische vorm. Deel 2 is als eerste gepubliceerd en er zijn twee delen die nog worden voorbereid. In de herziening zijn technische aanpassingen gewijzigd met betrekking tot de te kiezen standaard opties voor buisprofielen. De toleranties op vorm, rechtheid en gewicht is gewijzigd. In tabel B1, B2 en B3 zijn de afmetingen van de lengte en wanddikte toegevoegd. De tekst van de norm is verder geactualiseerd.

Koudvervaardigde buisprofielen
NEN-EN 10219-2:2019 bevat de specificaties voor toleranties voor koud gevormde ronde, vierkante, rechthoekige en elliptische buisprofielen met wanddiktes tot 40 mm. Deze norm maakt deel uit van serie over buisprofielen die bestaat uit EN 10210-1 en EN 10210-3. In de herziening zijn een aantal technische aspecten gewijzigd. Het elliptisch buisprofiel is toegevoegd. In Annex A is de additionele toleranties voor funderingsbuizen verwijderd. Een standaard optie voor buisprofielen is toegevoegd. In tabel 3 is de lengtetolerantie voor de afmeting van de buis gewijzigd. De tekst van de norm is verder geactualiseerd. NEN-EN 10210-2:2019 en NEN-EN 10219-2:2019 zijn beide alleen beschikbaar in het Engels.