Plaatwerkopleiding op hoog niveau

0
665

Teclab in Eindhoven heeft een plaatwerkopleiding op hoog niveau klaar liggen voor plaatwerkers die een spilfunctie bekleden of willen gaan bekleden binnen hun bedrijf. Teclab-directeur Hans van Brussel heeft bijna zestig plaatwerkbedrijven in de regio bezocht en allemaal vinden ze deze opleiding een uitstekend idee. Toch is de start uitgesteld van februari naar september, omdat er onvoldoende aanmeldingen zijn om een goede pilot met de opleiding Plaatbewerking mbo-niveau 4+ BBL te kunnen draaien.

Van Brussel vindt dat jammer, maar begrijpt ook wel hoe dat komt: “Deze opleiding is bedoeld voor plaatwerkers, die betrokken zijn of willen worden bij de verschillende processen die binnen een bedrijf worden uitgevoerd. Dat zijn mensen die niet zo maar even kunnen worden gemist, zeker niet als er net een grote order wordt gedraaid. En we hebben het hier wel over een intensieve opleiding, die anderhalf jaar duurt, met 8 lesuren per week op een hoog niveau. Dat moet allemaal wel passen.”

Medewerking bedrijfsleven
Van Brussel is er evenwel van overtuigd dat hij in september wel kan starten. Want een aantal leerlingen, dat momenteel de plaatwerkopleiding op BBL 3 niveau volgt, is geknipt voor de nieuwe opleiding en heeft ook de interesse om deze te gaan volgen. Samen met de leerlingen die vanuit bedrijven al zijn opgegeven, is dat genoeg om te beginnen. “Het moet mogelijk zijn om jaarlijks een klas van 12 leerlingen te hebben”, zegt Van Brussel op basis van zijn contacten met de plaatwerksector. “Ik moet de bedrijven een compliment maken voor de wijze waarop ze meewerken aan deze opleiding. We hebben de onderwerpen samen met hen bepaald, ze hebben het lesmateriaal mee ontwikkeld en ook stellen ze mensen uit de praktijk beschikbaar om les te geven.”

Veranderingen in plaatwerkindustrie
Maar iedereen is er dan ook wel van overtuigd dat de nieuwe opleiding nodig is om in te kunnen spelen op de veranderingen in de plaatwerkindustrie. Door de technologische ontwikkelingen zijn er nieuwe hoogwaardige materialen, die lichter, dunner en/of sterker zijn. Producten worden bovendien steeds complexer. Ook is er meer aandacht voor de procedures op basis waarvan het product wordt vervaardigd. “En plaatwerk is in opkomst als alternatief voor freesdelen omdat de productie goedkoper is”, aldus Van Brussel. “Maar dan moet je als plaatwerkbedrijf wel mensen hebben, die weten wat je met technieken als vormbuigen, laserlassen, buislaseren en rubberpersen kunt realiseren.” De Teclab-directeur wijst ook op het toenemende belang van redesign, waardoor de stevigheid van producten kan worden vergroot, er minder onderdelen nodig zijn en de kostprijs kan worden verlaagd. Dat is zowel in het belang van het plaatwerkbedrijf zelf, als van diens klanten.

Mensen die het verschil maken
Al deze ontwikkelingen betekenen dat er behoefte is aan werknemers die meer hebben dan kennis van het vak en de daarbij behorende technische vaardigheden. Die ook werkzaamheden kunnen verrichten zoals het onderzoeken en opstellen van wensen en eisen aan een product, het uitwerken van ontwerpen, de werkvoorbereiding en kwaliteitscontrole. Zo’n verantwoordelijke functie vraagt om een werkhouding, waarin zelfstandigheid en secuur kunnen werken, organiseren en samenwerken belangrijk zijn. En dat is precies waar de nieuwe opleiding Plaatbewerking mbo-niveau 4+ BBL zich op richt. Hier worden mensen opgeleid die in een metaalproductiebedrijf het verschil kunnen maken.

Praktijkgericht
De praktijkgerichte, projectgestuurde opleiding geeft de leerlingen beter inzicht in de technieken en vaardigheden, die voor de uitoefening van het vak plaatbewerking noodzakelijk zijn. Van Brussel: “We laten de leerlingen niet een plaatwerkstuk maken. Nee, ze gaan echt onderzoek doen naar zaken die er toe doen in hun eigen (leer)bedrijf, bijvoorbeeld in de werkvoorbereiding of kwaliteitsverbetering. Ze gaan bijvoorbeeld onderzoek doen naar het gereedschappenbeheer en dit verbeteren. Of ze gaan de keuze voor een nieuwe machine bepalen door onderzoek te doen naar het benodigde vermogen, de afmetingen en het werk dat er op gemaakt kan worden. Daar studeren ze op af.”
De opleiding is onderverdeeld in vier modules: construeren, automatiseren, bewerken en finishen. Elke module wordt afgesloten met een passende opdracht. Het is ook mogelijk om de modules los te volgen. De modules worden aangeboden in de vorm van theorielessen, workshops en masterclasses. Bedrijven worden niet alleen betrokken bij de lesinhoud en de instructies, zij verzorgen ook excursies en masterclasses. De leerlingen krijgen les van specialisten uit het bedrijfsleven, ondersteund door docenten van het Summa College en Teclab.

Teclab pikt opleidingen op die er niet zijn
Teclab, gevestigd in een voormalige bedrijfsschool van Philips in Eindhoven, is in december 2012 van start gegaan. Met als doel het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen waar technische bedrijven behoefte aan hebben, maar die er niet zijn.
Een inventarisatie bij de start van Teclab wees uit dat de bedrijven in de regio Eindhoven vooral behoefte hadden aan opleidingen op mbo niveau 4+ in de verspaningstechnologie, mechatronica en plaatbewerking. De verspaningsopleiding draait al met succes en voor de mechatronica-opleiding zijn er voldoende aanmeldingen om in februari te kunnen starten. De plaatwerkopleiding is door Teclab onder de hoede van projectbegeleider Nehem KMC ontwikkeld, in samenwerking met de Federatie Metaalplaat (FDP), de Staalfederatie en het bedrijfsleven. Deze zal starten in september.
Teclab is een gezamenlijk initiatief van het Summa College en Brainport Industries, waarbij zich inmiddels 87 bedrijven hebben aangesloten. De opleidingen staan echter ook open voor bedrijven die geen lid zijn. Ook medewerkers van bedrijven buiten de Brainport-regio kunnen de Teclab-opleidingen volgen.

Voor meer informatie over de opleidingen/activiteiten van Teclab: Hans van Brussel, [email protected]
www.teclab.nl

Plaatwerkcentrum
Teclab wil een eigen plaatwerkcentrum opzetten om steeds meer praktijk in de opleidingen te kunnen brengen, maar ook om werknemers van bedrijven essentiële praktijkcursussen, masterclasses en seminars te kunnen aanbieden. De ruimte hiervoor is er reeds, het wachten is op de inrichting hiervan.
“We willen dat doen in samenwerking met machineleveranciers”, zegt Teclab-directeur Hans van Brussel. “Dat hebben we al met succes gedaan met onze andere faciliteiten.”
Zo beschikt Teclab al over een verspaningsafdeling met CNC draai- en freesmachines, waaronder een 5-assig Litz bewerkingscentrum van De Ridder THO. Ook is er een geconditioneerde meetkamer die tot stand is gekomen in samenwerking met Mitutoyo, alsmede een trainingscentrum met moderne pneumatische, hydraulische en elektronische apparatuur, dat samen met Festo is ingericht. En natuurlijk het Fablab, waar gewerkt kan worden met digitaal aangestuurde machines zoals 3D printers en lasersnijmachines. “Samenwerking met ons is voor de leveranciers interessant en werk goed”, aldus Van Brussel. “Onze leerlingen werken met hun producten, zij kunnen hun klanten hier uitnodigen voor demonstraties en trainingen en samen met ons seminars organiseren over interessante onderwerpen. Daar profiteert iedereen van.”