Predictief onderhoud wordt de nieuwe norm

37

Steeds meer bedrijven zullen voor een groter gedeelte van hun assets overstappen op real-time conditiemonitoring. Deze conclusie trekken NVDO, SemioticLabs en World Class Maintenance uit de resultaten van hun inventarisatie ‘Conditiemonitoring in de Praktijk’.

Met (real-time) conditiemonitoring kan op een efficiënte manier stilstand worden voorkomen en kunnen betere beslissingen worden genomen ten aanzien van de allocatie van resources. “Predictief onderhoud wordt de nieuwe norm”, stellen de onderzoekers dan ook in het rapport waarin de gegevens van hun inventarisatie zijn verwerkt.

Deze inventarisatie is gehouden in april en mei. Veertig verschillende bedrijven uit diverse branches hebben er aan deelgenomen. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de bedrijven (ruim 86 procent) reeds gebruik maakt van een vorm van conditiemonitoring. Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan nog steeds visueel te inspecteren. Ook gebruikt bijna tweederde van de deelnemers periodieke, handmatige trillingsanalyses. Olie-analyse en online/real-time trillingsanalyse worden in bijna de helft van de organisaties toegepast, infraroodtechnologie door een derde van de deelnemers. Akoestische technologie wordt door nog geen 15 procent van de deelnemers gebruikt. Andere manieren die worden toegepast zijn: kleurcontrole, druk en vermogen, loopcontrole, stroom/fase meting, temperatuuranalyse, lagermeting, geometrie en destructief onderzoek.

Van correctief naar predictief
Er worden dus zeer diverse manieren gebruikt voor het meten van de conditie van assets, waarvan de meeste nog altijd offline zijn. Maar de onderzoekers constateren wel: “Waar tot een paar jaar geleden de meeste analyses bestonden uit manuele en visuele inspecties, maken op dit moment steeds meer organisaties gebruik van online/real-time analyses. Op die manier wordt getracht op een steeds groter deel van de aanwezige assets correctief onderhoud in te ruilen voor predictief onderhoud.”

Eigenschappen monitoringtool
Ook is de deelnemers gevraagd welke eigenschappen van een monitoringtool ze belangrijk vinden, mochten ze overwegen een nieuwe aan te schaffen. Zowel uit hun antwoorden op deze vraag als uit hun toelichtingen blijkt dat de deelnemers betrouwbaarheid van de analyse veruit de belangrijkste eigenschap vinden voor een monitoringtool. Dit wordt gevolgd door gebruiksgemak voor de eindgebruiker en de pre-warningtijd. Geautomatiseerde gegevensverwerking en integratie met bestaande systemen worden allebei als even waardevolle eigenschappen beoordeeld. De kosten van de monitoringtool en het installatiegemak daarvan doen niet echt ter zake.

De inventarisatie wijst verder uit dat belangrijkste motivaties om conditiemonitoring toe te passen zijn: het verminderen van ongeplande stilstand, het verlagen van onderhoudskosten en het verbeteren van de veiligheid. Hierbij is vooral het stijgende tekort aan technisch personeel een belangrijke factor. “Conditiemonitoring lijkt voor veel organisaties een onvermijdelijke en noodzakelijke stap om klanten zekerheid te bieden”, aldus het rapport. “Ook is de kennis die wordt opgedaan door de conditie van een asset te monitoren een voordeel, om het onderhoudsproces verder te kunnen optimaliseren. Bovendien lijkt het bij te dragen aan de lange termijn visie van een organisatie en wordt er gehoopt dat het rust en minder stress op de werkvloer creëert.”

Download hier de belangrijkste punten van het onderzoek of download het volledige onderzoek hier.

Facebook Comments