Smart technicians in opleiding

13

Een klas tweedejaars studenten Middenkader Engineering doorloopt dit schooljaar de pilot ‘Smart Technician’. De studenten gaan naar verschillende bedrijven voor gastlessen en het werken aan echte projecten op het gebied van smart industry en smart technology.

Deelnemende bedrijven zijn onder meer: Busch uit Woerden, Eneco uit Utrecht, OMVE uit de Meern en Verweij Installatietechniek uit Nieuwegein. Met deze vorm van leren wil Tech College het onderwijs dichter bij de beroepspraktijk brengen en het concept van hybride leren in de praktijk brengen. Eind augustus zijn de eerste leerlingen al gestart met de Smart Technician pilot. Busch, Eneco en OMVE hebben zich aan de leerlingen gepresenteerd en uitgelegd welk project er bij hun bedrijf uitgevoerd kan worden. De projecten zijn bij voorkeur multidisciplinair en maken gebruik van moderne technologie. Voorbeelden zijn: Het ontwerpen en maken van een mobiele vacuümpomp en het uitwerken van een ontwerp voor een carbonator.

Multidisciplinaire teams
Na afloop van de presentaties hebben geïnteresseerde leerlingen middels een speeddate hun interesse getoond voor een specifiek project. Op basis hiervan zijn de projectgroepen samengesteld, waarvan er twee multidisciplinair zijn. Aansluitend hebben de studenten het eerste gesprek met de bedrijven gevoerd. De studenten gaan 10 weken lang een halve dag per week, in kleine groepen, naar de verschillende bedrijven voor gastlessen en het werken aan de projecten. De doelstelling van de pilot Smart Technician is om samen met het bedrijfsleven onderwijs vorm te geven, volgens de laatste stand der techniek. Door middel van externe projecten, gastlessen, docentstages en excursies. Uitgangspunten hierbij zijn (techniek) breed opleiden, een krachtige leeromgeving en hybride leren.

Beter aansluiten
De studenten gaan dieper in op de actuele stand van zaken van de techniek en zien beter de verbinding tussen de diverse richtingen in de techniek. Denk aan de combinatie van procestechniek, werktuigbouwkunde en ICT binnen een project. Door deze vorm van onderwijs verkrijgen de leerlingen competenties die beter aansluiten op de snelle technologische ontwikkelingen en voldoen daarmee beter aan de vraag naar breeddenkende techneuten, oftewel Smart technicians. Als de pilot succesvol is zal de leergang Smart Technician een vast onderdeel worden van de opleiding Middenkader Engineering voor alle studenten.