Startups werven voor techniekprofiel

0

Startups gaan helpen om vmbo-scholieren te verleiden een techniekprofiel te kiezen. Via een wedstrijd kunnen startups hun ideeën presenteren. De beste ideeën mogen 250.000 euro verdelen voor de uitvoering van hun plannen.

Er is behoefte aan voldoende technisch opgeleid personeel. Daarom investeert het kabinet flink in technisch vmbo en probeert het leerlingen te verleiden om te kiezen voor een technische opleiding. Dat gebeurt onder andere door jonge, startende bedrijven in wedstrijdvorm mee te laten denken. Minister Slob stelt maximaal 40.000 euro per plan beschikbaar. Slob: “We investeren flink in technisch onderwijs. Maar er moeten voldoende leerlingen zijn die voor techniek kiezen. Alle hulp is daarbij welkom, zodat we in de toekomst voldoende technisch opgeleiden hebben. Ik ben heel benieuwd met welke ideeën deze jonge ondernemers komen.” In totaal trekt het kabinet 100 miljoen euro uit voor technisch vmbo. Om dat geld te kunnen gebruiken maken scholen plannen – samen met het bedrijfsleven en mbo. Op 1 juli wordt bekend welke van die plannen geld krijgen en dus uitgevoerd gaan worden.

Kwaliteitsagenda’s mbo
Alle mbo-scholen werken de komende jaren verder aan het verbeteren van het middelbaar beroepsonderwijs. In kwaliteitsagenda’s hebben zij samen met scholen en bedrijven in de regio hun ambities voor de komende jaren vastgelegd. Een onafhankelijke commissie adviseert minister Van Engelshoven van OCW nu om deze agenda’s goed te keuren en de hiervoor gereserveerde kwaliteitsgelden (in totaal 1,6 miljard euro, verdeeld over vier jaar (2019-2023)) beschikbaar te stellen. Eind mei bood de commissie haar advies aan minister Ingrid van Engelshoven aan tijdens een werkbezoek aan het Summa College. Commissievoorzitter Michiel Scheffer is blij met het resultaat: “Er liggen 61 ambitieuze kwaliteitsagenda’s waarin je ook duidelijk het stempel van de regio terugziet. De ene regio heeft te maken met krimp, de andere met groei. In de ene regio neemt innovatie in de maakindustrie een grote vlucht, in de andere regio groeit de behoefte aan personeel in de zorg enorm. Dat vergt echt andere prioriteiten van scholen en zij hebben hier op maat plannen voor gemaakt.”