Techniek heeft sleutel voor circulair produceren in handen

0

De maakindustrie in Europa kan duurzamer worden door nieuwe technieken als 3D printen, lasertechnieken en digitalisering. Maar de inspanningen die de industrie daarvoor doet, moeten wel gesteund worden door de EU-beleidsmakers.

Dat was de belangrijkste uitkomst van een congres van Cecimo, de Europese vereniging van de werktuigmachine-industrie, in Brussel. De werktuigmachinebouw houdt zich al lang bezig met duurzaamheid, zoals nog eens is uitgelegd in een nieuw rapport van Cecimo over circulaire economie. Juha Mäkitalo, voorzitter van technisch comité van Cecimo, onderstreepte dat repareren, renoveren en recyclen van producten al realiteit is in de sector. “Maar de rol van machinegereedschappen en aanverwante productietechnieken als aanjager van de circulaire economie is even belangrijk als deze aspecten.”

Diverse bedrijven presenteerden op het congres voorbeelden van hun toepassingen die bijdragen aan meer efficiënte en duurzame productieprocessen en producten. GF Machining Solutions wees op de technologie van het laser oppervlakte textureren. Meer dan 80 procent van de texturen in de productie worden gedaan door chemische etsprocessen. Laser textuur technieken zijn een schoner alternatief voor etsprocesen en creëren 3D structuren direct uit digitale data. Dit betekent geen gebruik van chemicaliën, een eenvoudiger proces, geen handmatig werk, minder afval en een volledig digitaal proces. Dat draagt allemaal bij aan duurzamere productieprocessen en producten. Verschillende bedrijven accentueerden de rol van nieuwe digitale technieken. Digitalisering kan ook helpen bij het servicen op afstand van machines, wat leidt tot het sneller oplossen van problemen, minder downtime en besparing van grondstoffen. Volgens de sprekers kan 30 tot 50 procent efficiencywinst worden behaald door softwareverbeteringen.

Philippe Reinders Folmer, directeur van Renishaw Beleux, legde uit dat machinegereedschappen blind zijn; ze weten niet precies waar het werkstuk of het gereedschap is. Door monitoring en sturing tijdens het bewerkingsproces kan een operator het hele proces beter overzien. Dat is beter dan het werkstuk pas aan het einde controleren. Het proces kan worden gecorrigeerd terwijl het loopt met als resultaat minder verspilling en meer efficiency. Additieve productie kan bijdragen aan duurzaamheid door alleen de benodigde materialen te gebruiken en het aantal componenten in een samenstelling te reduceren. Philippe Reinders Volmer van Renishaw en Erik de Zeeuw van Materialise benadrukten hoe additieve productie helpt grondstoffen te sparen en in sommige gevallen lichtere onderdelen te produceren. Zulke kenmerken helpen bij het reduceren van het energieverbruik tijdens de gebruiksfase van een product, wat met name belangrijk is een sector als transport. Een belangrijke conclusie van het congres was dat technologie de sleutel in handen heeft voor circulair produceren, maar dat beleidsmakers de transitie moeten faciliteren. Ze zouden moeten zorgen voor een technologisch neutraal raamwerk, steun aan de digitalisering van de Europese industrie en fondsen voor R&D naar productietechnieken. Tijdens het evenement verzekerden vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de huidige en nieuwe EU voorzitterschappen dat duurzaamheid en circulaire economie topprioriteit zullen blijven in de nieuwe politieke cyclus van de EU, die met de recente Europese verkiezingen is ingezet.