Technologische industrie verwacht broos herstel

Ondernemers uit de technologische industrie verwachten dat het tot medio 2014 duurt voordat er in Nederland weer sprake is van economische groei. Zij voorzien wel een groei in investeringen (8,5%) voor 2013. De verwachte omzetgroei blijft daar met 2% fors bij achter.

Opmerkelijk is dat een deel van de sector het nog steeds zwaar heeft. Een derde verwacht een daling van de omzet, terwijl 45% op een omzetstijging rekent. Waar sprake is van groei, komt deze vooral uit de export. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Export is nog steeds de reddingsboei voor de economie. Er is zicht op economisch herstel, maar dat herstel is broos. Consistent langjarig industriebeleid is daarom cruciaal.”

Groei door export
De ondernemers die hebben deelgenomen aan de FME-conjunctuurenquête verwachten dat het herstel van dit jaar vooral in het buitenland zal worden behaald. De technologische industrie is bij uitstek internationaal georiënteerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 50% van de ondernemers aangeeft dat het kabinet moet investeren in economische diplomatie.

Dezentjé: “Het is de taak van de overheid zich hard te maken voor een eerlijk speelveld, zodat Nederland internationaal kan blijven concurreren. Exportfinanciering blijft ook een knelpunt, bijvoorbeeld voor de scheepsbouw. Zo zou het kabinet er goed aan doen een tandje bij te zetten op het gebied van exportkredietverzekeringen.”

Innovatie blijft speerpunt
Maar liefst 70% van de ondernemers geeft aan dat investeren in onderzoek en innovatie cruciaal is voor economisch herstel. Dat betekent dat moet worden vastgehouden aan een stevig fiscaal instrumentarium dat R&D stimuleert (WBSO, RDA, Innovatiebox). Dezentjé: “Het bedenken, ontwikkelen en maken van nieuwe of verbeterde producten en betere manieren van werken is nodig om te kunnen overleven. De producten die de technologische industrie maakt worden wereldwijd verkocht en de concurrenten bevinden zich overal ter wereld. Wij moeten sneller innoveren dan de concurrenten kunnen kopiëren. Dat kan alleen als de overheid dit mogelijk maakt met consistent beleid.”

Tekort technici
Meer dan de helft van de ondernemers geeft aan dat het tekort aan technici een groeibelemmering is voor hun bedrijf. Een positieve ontwikkeling in deze is de toename van het aantal techniekstudenten bij de drie technische universiteiten. Dezentjé: “De collegezalen voor werktuigbouwkunde in Delft zitten zelfs zó overvol, dat de universiteit nu al aankondigt voor volgend jaar genoodzaakt te zijn een numerus fixus in te voeren. Dat vind ik van de zotte. Die toename van het aantal inschrijvingen heeft zeker te maken met het doorgedrongen besef dat technische studies een goede baan opleveren. De overheid weet ook dat we veel meer technici nodig hebben om de verdienkracht in dit land te behouden. Nu we eindelijk bereikt hebben dat er meer bèta-technische studenten komen, moeten we die koesteren. Er moet toch een oplossing kunnen worden gevonden voor het probleem van overvolle collegezalen? Bovendien: consistent industriebeleid vraagt ook om consistent beleid voor technisch onderwijs.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

MKB-metaal breekt met traditioneel slecht derde kwartaal

23-10 Het MKB-metaal heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de…

Bedrijf en Economie

Industrie gaat mooie zomer tegemoet

02-06 De groei van de industrie in Nederland zet nog steeds door. Met een score…

Bedrijf en Economie

Versnelling in MKB-metaal blijft uit, maar verwachtingen stijgen

30-04 Het goede economische nieuws waarop we bijna dagelijks getrakteerd worden, is nog niet terug…

Geen categorie

Industrie blijft op volle kracht draaien

02-03 De productie van de Nederlandse industrie is ook in februari weer behoorlijk gestegen, maar…

Bedrijf en Economie

Komende maanden aanvullende investeringen in industrie

05-01 Veel industriële bedrijven gaan hun capaciteit uitbreiden en dat zal de komende maanden tot…

Bedrijf en Economie

Productiegroei metaal trekt licht aan in 2015

19-12 De productie in de metaalbewerking zal in 2015 een beperkte groei kennen van 1…

Bedrijf en Economie

FME introduceert Technostarter-lidmaatschap

11-12 FME heeft de nieuwe lidmaatschapsvorm FME Technostarter gelanceerd. Voor een aantrekkelijk bedrag van 500…

Bedrijf en Economie

CBS: Industrie positiever over 2015

24-11 Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV