Tradecloud lanceert open supply chain netwerk voor industrie

0

Tradecloud, supply chain netwerk in de industriële sector, wordt vanaf 2018  direct toegankelijk voor alle toeleveranciers en inkopers in de industrie. Dit netwerk biedt de industrie gelegenheid om handmatige processen te automatiseren, meer te verkopen en te focussen op uitzonderingen.

Het b2b netwerk van Tradecloud  wordt gebruikt door onder andere Eriks, Bosch, Nooteboom, Van Egmond en Quooker. Het netwerk groeit organisch omdat de aangesloten producenten zelfstandig hun leveranciers toevoegen aan het netwerk en vice versa, vergelijkbaar met LinkedIn.

Reageren op veranderingen
Recent onderzoek geeft aan dat een toenemend aantal inkopers in de maakindustrie een voorkeur heeft voor integratie waarmee zij voor meerdere leveranciers tegelijk het hele procurement proces van order tot factuur afhandelen. De redenen die hiervoor genoemd worden zijn: voorspelbaar maken van de logistieke keten, operationele/manuele inkoopwerkzaamheden automatiseren en focussen op de uitzonderingen in de keten zodat de aandacht kan gaan naar het toevoegen van klantwaarde. “Het onmiddellijke gevolg van deze ontwikkeling is dat inkopers kiezen voor partijen waarmee ze snel en transparant informatie kunnen uitwisselen”, zegt Tonnis de Boer, CEO van Tradecloud. “Email, EDI en Excel zijn niet meer de tools om effectief een dynamische keten aan te sturen. Bedrijven die niet met deze trend van digitalisering meegaan zullen op termijn verkopen gaan mislopen. Tradecloud neemt een voortrekkersrol in deze ontwikkelingen als actieve deelnemer in het Smart Industry project.”

Benut kansen van digitalisering
Vanaf begin 2018 biedt Tradecloud leveranciers gratis toegang tot het netwerk via portal of API. Meer informatie en een aanmeldformulier is te vinden op www.tradecloud1.com/nl/aanmelden-netwerk. Concreet betekent dit dat het voor leveranciers eenvoudig wordt om hun orderprocessen te digitaliseren en de toeleverketen te integreren met die van klanten. Indien leveranciers willen weten of hun (potentiële) klanten ook zijn aangesloten op het netwerk dan kan Tradecloud hierin faciliteren. Op verzoek kan zij bedrijven met elkaar in contact brengen. Tonnis de Boer over het open platform: “We zien een enorme behoefte bij inkopers om eenvoudig data te delen met ketenpartners zodat de voorspelbaarheid van de supply chain toeneemt. Hierbij moeten er eigenlijk geen belemmeringen zijn voor leveranciers om mee te doen. Het open netwerk maakt dit mogelijk. We hebben een eenvoudig portal ontwikkeld en leveranciers kunnen nu profiteren van een  API-interface. Met deze uitbreiding wordt het netwerkeffect van Tradecloud sterker en dus ook weer interessanter voor producenten.”