Vooruitzichten voor industrie blijven gunstig

Vorige week liet ING zich al positief uit over de ontwikkeling van de Nederlandse maakindustrie en nu zegt ook ABN AMRO te verwachten dat in 2014 voor alle industriële branches de productie verder zal aansterken. Per saldo gaat zij uit van een volumegroei van 2 procent op jaarbasis. Dit geldt in het bijzonder voor sectoren die zich richten op buitenlandse activiteiten.

De eurozone zal in 2015 een bescheiden herstel vertonen. Veel landen zullen profiteren van de aantrekkende wereldhandel en de verwachte koersdaling van de euro. In dit proces zal ook de Nederlandse industriële productie aantrekken en gaat ABN AMRO uit van een productiegroei van ruim 3 procent op jaarbasis. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de ABN AMRO Sectorupdate Industrie die deze week is gepubliceerd.

Stemming in Nederland verbetert
Na acht maanden van krimp in de industriële productie in Nederland was in september weer sprake van productiegroei, mede dankzij een sterke groei van de orderportefeuille. Deze steeg in september met 9,9 procent op jaarbasis. ABN AMRO gaat ervan uit dat de omstandigheden in de industrie in de komende maanden verder zullen verbeteren. Niet alleen is de economie uit de recessie, ook de inkoopmanagersindex (PMI) staat ruim boven de neutrale grens van 50 indexpunten. Bovendien namen de verwachtingen over de bedrijvigheid onder ondernemers in oktober sterk toe en kwamen deze uit op een waarde van 3. Sinds juni 2011 is deze indicator niet meer positief geweest. Dit geldt ook voor het sentiment over de orderpositie. Hoewel de opwaartse trend duidelijk zichtbaar is, vertaalt dit zich volgens ABN AMRO nog niet direct in een stijging van nieuwe investeringen. Wel wijzen voorlopende indicatoren (zoals de PMI) erop dat de investeringen zich in de komende maanden verder zullen herstellen. De PMI van het aantal nieuwe orders en de bezettingsgraad duiden namelijk op herstel. Bedrijven zullen vervolgens meer gaan investeren om de nieuwe orders te kunnen verwerken. Op den duur zal volgens ABN AMRO hierdoor ook de werkgelegenheid in de industrie aantrekken.

Productie groeit ook in 2014 en 2015 verder
Hoewel het herstel nog moeizaam verloopt en er nog voldoende risico’s zijn, zijn de verwachtingen in de industrie vooralsnog positief. Dit wordt vooral gevoed door de sterke stijging van het aantal buitenlandse orders in de industrie voor transportmiddelen, machines en metaalproducten. Ook zit de export naar landen als China, Rusland en Brazilië in de lift. Gezien de verbeterende omstandigheden in met name Duitsland en de vraag vanuit Duitsland naar Nederlandse industriële (half)fabrikanten verwacht ABN AMRO dat de export in de komende maanden verder zal aantrekken. Dit zal de Nederlandse economie en industrie een belangrijke impuls geven. In 2013 zal de industriële productie in de meeste branches nog stabiliseren tot licht krimpen. Voor branches die zich richten op buitenlandse activiteiten ziet de toekomst er echter positief uit. ABN AMRO wijst er wel op dat de risico’s in de (mondiale) economie nog groot zijn en het herstel kwetsbaar is. Zij verwacht dat de Nederlandse economie in 2014 met 0,4 procent zal groeien, maar tekent aan dat er nog geen sprake is van een overtuigend herstel. De eurozone zal in 2015 een bescheiden herstel vertonen en hierdoor zal ook de Nederlandse industriële productie gematigd aantrekken.

Lees hier de Sectorupdate Industrie van ABN AMRO.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

MKB-metaal breekt met traditioneel slecht derde kwartaal

23-10 Het MKB-metaal heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de…

Bedrijf en Economie

Industrie gaat mooie zomer tegemoet

02-06 De groei van de industrie in Nederland zet nog steeds door. Met een score…

Bedrijf en Economie

Versnelling in MKB-metaal blijft uit, maar verwachtingen stijgen

30-04 Het goede economische nieuws waarop we bijna dagelijks getrakteerd worden, is nog niet terug…

Geen categorie

Industrie blijft op volle kracht draaien

02-03 De productie van de Nederlandse industrie is ook in februari weer behoorlijk gestegen, maar…

Bedrijf en Economie

Komende maanden aanvullende investeringen in industrie

05-01 Veel industriële bedrijven gaan hun capaciteit uitbreiden en dat zal de komende maanden tot…

Bedrijf en Economie

Productiegroei metaal trekt licht aan in 2015

19-12 De productie in de metaalbewerking zal in 2015 een beperkte groei kennen van 1…

Bedrijf en Economie

CBS: Industrie positiever over 2015

24-11 Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15…

Bedrijf en Economie

Opmars producerende industrie blijft aanhouden

03-11 De Nederlandse productiesector heeft in oktober een sterke prestatie neergezet met de hoogste PMI…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV