Winstgevendheid aandachtspunt voor groeiende metaalindustrie

0

De metaalindustrie gaat in 2014 weer groeien, maar de winstgevendheid blijft een aandachtspunt. Dat komt omdat er sprake is van overcapaciteit, hetgeen zorgt voor een ferme concurrentiestrijd en derhalve druk op de marges. Dat stelt ING Economisch Bureau in haar publicatie ‘Visie op sectoren in 2014’. U kunt deze publicatie hier lezen.

ING zegt dat 2013 nog een duidelijk krimpjaar is voor de metaalbranche met naar verwachting 2,5 procent afname in productievolume. Omdat belangrijke binnenlandse afnemers (machinebouw, transportmiddelenindustrie) weer groeien, zal 2014 echter weer een productiegroei opleveren. Een positieve ontwikkeling is de verdere groei van de buitenlandse afzet. Aangezien de metaal ‘slechts’ een derde van de omzet in het buitenland haalt, ligt daar ruimte voor groei.

Hoewel heel 2013 nog een krimp laat zien, is de productie in het vierde kwartaal van dit jaar al aangetrokken. De Nederlandse metaalbewerkende industrie behaalt tweederde van haar omzet in Nederland. Deze binnenlandse afhankelijkheid, mede van de bouwsector, zorgt voor een tweede krimpjaar op rij. Wel groeit ondertussen de buitenlandse omzet (2,5 à 3 procent in de eerste drie kwartalen), bij een duidelijk krimpende binnenladnse omzet (circa 4,5 procent in de eerste drie kwartalen).
Omdat de bouw de bodem bereikt lijkt te hebben en belangrijke binnenlandse afnemers vanuit de machinebouw en de transportmiddelenindustrie meer orders hebben ontvangen, zal ook de productie van de metaalsector gaan stijgen. ING rekent voor 2014 op een groei van 2 procent.

Maar omdat er nog altijd sprake is van een situatie van overcapaciteit in de branche zal de concurrentie voorlopig hevig blijben en daarmee de druk op de verkoopprijzen. “Stappen maken op het gebied van lean manufacturing is voor menig metaalbewerker nog een mogelijkheid om de efficiency te vergroten”, aldus ING.

Adviezen sectormanagers ING
De Sectormanagers Arnold Koning en Bert Woltheus van ING stellen dat er ondanks de voorziene groei sprake blijft van uitdagende marktomstandigheden. “Opdrachtgevers vragen kortere doorloop- en levertijden bij afnemende seriegroottes. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor de Nederlandse industrie omdat korte aanvoerlijnen in deze gevallen concurrentievoordeel bieden. Met de voorziene productiegroei nemen ook de bezettingsgraden weer toe en daar is het bedrijfsleven hard aan toe.”
Natuurlijk zijn er verschillen tussen de diverse sectoren in de industrie, maar Koning en Woltheus zien ook ook gemeenschappelijke issues en geven daarvoor de volgende adviezen:

   Flexibiliteit
Er worden minder voorraden aangehouden in de keten. Toeleveranciers kunnen zich onderscheiden met levertijden, maar de gevraagde flexibiliteit noodzaakt ook een nog meer flexibele productie-omgeving. Bedrijven die dit proces goed beheersen hebben een concurrentievoordeel. Vooral procesinnovatie en het verder doorvoeren van “lean technieken” helpen hierbij.

   Werkkapitaal
De bedrijven die weer groei gaan zien in orders en productie krijgen mogelijk behoefte aan uitbreiding van de financiering voor het werkkapitaal. Het verdient aanbeveling tijdig in overleg te gaan met uw financier en uw relatiemanager mee te nemen in het verloop van zaken als de orderontwikkeling en (financiële) projecties.

   Investeringen
Na het gematigde investeringsniveau van de afgelopen jaren is het aannemelijk dat uitgestelde vervangingsinvesteringen nu toch plaats gaan vinden. Voor sommige bedrijven staat zelfs uitbreiding op de agenda. Dit biedt kansen voor toeleveranciers. Evenals voor de financieringsbehoefte van het werkkapitaal geldt ook hier het advies uw relatiemanager vroegtijdig te betrekken bij uw plannen en de financieringsmogelijkheden met hem of haar te bespreken.

   Personeel
In diverse sectoren blijft dit een uitdaging en voor een aantal bedrijven wordt deze uitdaging alleen maar groter. Er is geen generieke oplossing, inventiviteit van de individuele ondernemer maakt het verschil. Veel bedrijven hebben de route naar een samenwerking met onderwijsinstituten gevonden, maar dat geldt nog niet voor iedereen. Dit geldt ook voor het aanbieden van deeltijdwerk aan gepensioneerde werknemers, niet overal werkbaar, maar wel een bewezen oplossingsrichting.

Lees hier de volledige ING publicatie Visie op sectoren in 2014.