Winstgevendheid aandachtspunt voor groeiende metaalindustrie

De metaalindustrie gaat in 2014 weer groeien, maar de winstgevendheid blijft een aandachtspunt. Dat komt omdat er sprake is van overcapaciteit, hetgeen zorgt voor een ferme concurrentiestrijd en derhalve druk op de marges. Dat stelt ING Economisch Bureau in haar publicatie ‘Visie op sectoren in 2014’. U kunt deze publicatie hier lezen.

ING zegt dat 2013 nog een duidelijk krimpjaar is voor de metaalbranche met naar verwachting 2,5 procent afname in productievolume. Omdat belangrijke binnenlandse afnemers (machinebouw, transportmiddelenindustrie) weer groeien, zal 2014 echter weer een productiegroei opleveren. Een positieve ontwikkeling is de verdere groei van de buitenlandse afzet. Aangezien de metaal ‘slechts’ een derde van de omzet in het buitenland haalt, ligt daar ruimte voor groei.

Hoewel heel 2013 nog een krimp laat zien, is de productie in het vierde kwartaal van dit jaar al aangetrokken. De Nederlandse metaalbewerkende industrie behaalt tweederde van haar omzet in Nederland. Deze binnenlandse afhankelijkheid, mede van de bouwsector, zorgt voor een tweede krimpjaar op rij. Wel groeit ondertussen de buitenlandse omzet (2,5 à 3 procent in de eerste drie kwartalen), bij een duidelijk krimpende binnenladnse omzet (circa 4,5 procent in de eerste drie kwartalen).
Omdat de bouw de bodem bereikt lijkt te hebben en belangrijke binnenlandse afnemers vanuit de machinebouw en de transportmiddelenindustrie meer orders hebben ontvangen, zal ook de productie van de metaalsector gaan stijgen. ING rekent voor 2014 op een groei van 2 procent.

Maar omdat er nog altijd sprake is van een situatie van overcapaciteit in de branche zal de concurrentie voorlopig hevig blijben en daarmee de druk op de verkoopprijzen. “Stappen maken op het gebied van lean manufacturing is voor menig metaalbewerker nog een mogelijkheid om de efficiency te vergroten”, aldus ING.

Adviezen sectormanagers ING
De Sectormanagers Arnold Koning en Bert Woltheus van ING stellen dat er ondanks de voorziene groei sprake blijft van uitdagende marktomstandigheden. “Opdrachtgevers vragen kortere doorloop- en levertijden bij afnemende seriegroottes. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor de Nederlandse industrie omdat korte aanvoerlijnen in deze gevallen concurrentievoordeel bieden. Met de voorziene productiegroei nemen ook de bezettingsgraden weer toe en daar is het bedrijfsleven hard aan toe.”
Natuurlijk zijn er verschillen tussen de diverse sectoren in de industrie, maar Koning en Woltheus zien ook ook gemeenschappelijke issues en geven daarvoor de volgende adviezen:

   Flexibiliteit
Er worden minder voorraden aangehouden in de keten. Toeleveranciers kunnen zich onderscheiden met levertijden, maar de gevraagde flexibiliteit noodzaakt ook een nog meer flexibele productie-omgeving. Bedrijven die dit proces goed beheersen hebben een concurrentievoordeel. Vooral procesinnovatie en het verder doorvoeren van “lean technieken” helpen hierbij.

   Werkkapitaal
De bedrijven die weer groei gaan zien in orders en productie krijgen mogelijk behoefte aan uitbreiding van de financiering voor het werkkapitaal. Het verdient aanbeveling tijdig in overleg te gaan met uw financier en uw relatiemanager mee te nemen in het verloop van zaken als de orderontwikkeling en (financiële) projecties.

   Investeringen
Na het gematigde investeringsniveau van de afgelopen jaren is het aannemelijk dat uitgestelde vervangingsinvesteringen nu toch plaats gaan vinden. Voor sommige bedrijven staat zelfs uitbreiding op de agenda. Dit biedt kansen voor toeleveranciers. Evenals voor de financieringsbehoefte van het werkkapitaal geldt ook hier het advies uw relatiemanager vroegtijdig te betrekken bij uw plannen en de financieringsmogelijkheden met hem of haar te bespreken.

   Personeel
In diverse sectoren blijft dit een uitdaging en voor een aantal bedrijven wordt deze uitdaging alleen maar groter. Er is geen generieke oplossing, inventiviteit van de individuele ondernemer maakt het verschil. Veel bedrijven hebben de route naar een samenwerking met onderwijsinstituten gevonden, maar dat geldt nog niet voor iedereen. Dit geldt ook voor het aanbieden van deeltijdwerk aan gepensioneerde werknemers, niet overal werkbaar, maar wel een bewezen oplossingsrichting.

Lees hier de volledige ING publicatie Visie op sectoren in 2014.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

MKB-metaal breekt met traditioneel slecht derde kwartaal

23-10 Het MKB-metaal heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de…

Bedrijf en Economie

Industrie gaat mooie zomer tegemoet

02-06 De groei van de industrie in Nederland zet nog steeds door. Met een score…

Bedrijf en Economie

Versnelling in MKB-metaal blijft uit, maar verwachtingen stijgen

30-04 Het goede economische nieuws waarop we bijna dagelijks getrakteerd worden, is nog niet terug…

Geen categorie

Industrie blijft op volle kracht draaien

02-03 De productie van de Nederlandse industrie is ook in februari weer behoorlijk gestegen, maar…

Bedrijf en Economie

Komende maanden aanvullende investeringen in industrie

05-01 Veel industriële bedrijven gaan hun capaciteit uitbreiden en dat zal de komende maanden tot…

Bedrijf en Economie

Productiegroei metaal trekt licht aan in 2015

19-12 De productie in de metaalbewerking zal in 2015 een beperkte groei kennen van 1…

Bedrijf en Economie

CBS: Industrie positiever over 2015

24-11 Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15…

Bedrijf en Economie

Opmars producerende industrie blijft aanhouden

03-11 De Nederlandse productiesector heeft in oktober een sterke prestatie neergezet met de hoogste PMI…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV